EPB - september 2011
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

Cliquez ici pour la version francophone.

De certificering van individuele woningen is nu al meer dan 3 maand van toepassing voor goederen die te koop worden gesteld . Er kan al een eerste balans worden opgemaakt. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt momenteel om en bij de 300 residentiële certificateurs, waardoor het Gewest in staat is om in te spelen op de vraag van de vastgoedmarkt . Sinds de invoegetreding op 1 mei 2011 werden meer dan 5000 certificaten afgeleverd. Leefmilieu Brussel is erg verheugd dat de reglementering zo goed werd onthaald door de markt, ondanks de problemen die inherent zijn aan de invoering van een nieuwe reglementering. We werken trouwens voortdurend aan de verbetering van de toepassing. Hieronder worden de jongste begeleidende instrumenten voorgesteld die gepaard gaan met deze reglementering.

1. FAQ certificering

Door de vele vragen die hen werden gesteld, hebben de verschillende certificeringshelpdesks een FAQ uitgewerkt. Als de certificateur het antwoord op zijn vraag niet terugvindt in het protocol, dan raden we hem aan om de FAQ te raadplegen alvorens een mail op te sturen naar de helpdesk. De FAQ wordt regelmatig bijgewerkt.

2. CertiBru-Res-software

Nieuwe formulieren

Wanneer de certificateurs een probleem ondervinden met het CertiBru-Res-programma, moeten ze voortaan het formulier "beschrijving panne" (.doc) invullen en dat via mail sturen naar certibru-res@ibgebim.be. Dit formulier moet ze doeltreffender kunnen helpen en dient te vermijden dat onnauwkeurige of onvolledige vragen worden verstuurd, waarop dan een hele uitwisseling van nodeloze mails volgt.

Het ontgrendelen van gedeponeerde certificaten gebeurt voortaan via het online formulier "aanvraag tot ontgrendeling" (.doc). Het formulier moet, samen met een geldige verantwoording, worden gemaild naar certibru-res@ibgebim.be. Deze procedure is uitzonderlijk. We wijzen de certificateurs er nog eens op hoe belangrijk het is om een en ander te verifiëren vóór het EPB-certificaat definitief word indient. Een ongepast gebruik van het ontgrendelingsformulier kan aanleiding geven tot sancties vanwege het Instituut.

Verbinding met CertiBru-Res

Sommige gebruikers van het programma hebben soms problemen ondervonden om een verbinding te maken met de toepassing. De certificeringsdienst heeft de jongste versie van het document "Starten van de software CertiBru-Res" (.pdf) online gezet. Dat document legt de procedure uit die moet worden gevolgd om verbinding te maken met het programma.

Gebruikershandleiding CertiBru-Res

De Softwarehandleiding voor CertiBru-Res (.pdf), die rechtstreeks toegankelijk is vanaf de applicatie, is nu ook online raadpleegbaar. We nodigen de certificateurs uit om deze handleiding te raadplegen.

Compatibiliteit met Mac-OS

De problemen in verband met het gebruik van het besturingssysteem Mac-OS, zoals het invoegen van de foto en de afwezigheid van bepaalde toetsen, zijn nu opgelost.

3. Invoeren van adressen

Uit willekeurige controles van het Instituut is gebleken dat sommige certificateurs problemen hebben met het invoeren van het adres en met name met de officiële syntaxis van nummers van appartementen. Er moet worden herinnert aan de certificateurs dat op dit vlak rekening dient te worden gehouden met :

  • de regels en de syntaxis die werden bepaald in het protocol voor de nummering van appartementen ;
  • de gepaste syntaxis voor het adres van de woning, uiteengezet in de gebruikershandleiding van de software ;
  • de verplichting van het 'certificeerde deel' in te voeren als het een appartement is.

Voor het invoeren van adressen die niet in het referentiesysteem Urbis zitten, herinneren we de certificateurs er aan dat die gewoon manueel kunnen ingevoerd worden in de software. De dienst certificering zal die automatisch verifiëren en valideren wanneer ze correct zijn. De certificateurs krijgen alleen maar een mail wanneer het adres onjuist blijkt te zijn.

Het adres moet volledig ingevoerd worden zoals het op het EPB-certificaat zal verschijnen. Bijvoorbeeld in het veld 'Straat' moet men « Molièrelaan » invoeren en niet « Molière ». Een aanvraag voor een onbestaande adres dat onvolledig ingevoerd is zal niet behandelt worden.

4. Nieuwe info-fiches

Twee info-fiches voor professionelen en particulieren werden online gezet:

5. De helpdesk

Ter herinnering, de technische vragen, betreffende de software of het protocol, moeten naar certibru-res@ibgebim.be opgestuurd worden. De technische vragen opgestuurd naar erkenning-certibru@ibgebim.be zullen niet behandelt worden. Deze mailbox behandelt enkel de erkenningsaanvragen.

 Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier.

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be