De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - november 2013   
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Verhoging van de Umax- en Rmin -waarden in 2014

Ter herinnering, de projecten waarvoor er vanaf 1/01/2014 een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend dienen in orde te zijn met de nieuwe Umax- en Rmin-waarden voor thermische isolatie. De isolatie-eis werd opgeschroefd, ook in de twee andere gewesten van het land.  Deze wijziging van de eis zal een weerslag hebben op uw projecten. Houd er a.u.b. rekening mee van bij de schets. De nieuwe waarden staan gedefinieerd onder bijlage XI (.pdf) van het op 21 februari 2013 goedgekeurde besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen.

De infofiche "EPB-eisen (.pdf) " geeft een beknopt overzicht van alle eisen die van toepassing zijn voor projecten waarvoor de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend tussen het ingaan van de reglementering op 2 juli 2008 en 31 december 2014.

Ingevolge deze wijziging van de isolatievereisten werd het « EPB-voorstel »-formulier herzien. Dit formulier moet worden gebruikt voor al uw projecten die worden ingediend vanaf 1/1/2014. De nieuwe versie van het formulier kan automatisch worden gegenereerd in de versie 5.0 van de EPB-software die eind december zou moeten uitkomen.

U kunt de doc-versie van het "EPB-voorstel"-formulier overigens nu reeds downloaden.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".