De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - maart 2014    
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

De versie 5.0 van de EPB-software is beschikbaar

De versie 5.0.5 van de EPB-software is beschikbaar. Deze versie omvat de reglementaire ontwikkelingen die van toepassing zullen zijn op de projecten waarvan de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning vanaf 1/1/2015 zal worden ingediend.

Deze nieuwe versie vervangt de versie 4.0. De reeds gecodeerde projecten in de versie 4.0 of de versie 5.0.2 die door de andere Gewesten ter beschikking wordt gesteld, vereisen een conversie naar de versie 5.0.5. Die conversie wordt automatisch voorgesteld bij het openen van een bestand in de versie 5.0.5 en vereist geen enkele bijkomende codering voor de projecten waarvan de aanvraag voor de stedenbouwkundige vergunning dateert van voor 1/1/2015.

Voor de projecten vanaf 1/1/2015 zijn enkele hercoderingen nodig. De didactische handleiding van de actualiseringen van de versie 5.0  preciseert welke hercoderingen alsook de impact van de reglementaire ontwikkelingen op het gebruik van de EPB-software.

Ter informatie wordt een exhaustieve lijst   van de  in de versie 5.0.5  gecorrigeerde incidenten ter beschikking gesteld..

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".