De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - jan. 2013   
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news voor EPB-adviseurs

NL / FR

Update van de aanvullende rekenbladen voor de EPB-Software V 1.0

Een nieuwe versie van de aanvullende rekenbladen voor de EPB-Software V1.0 voor het in rekening brengen van de Sanitair Warm Water circulatieleiding (E-peil met circulatieleiding (.xls)) en de wijzigingen van de berekeningsmethode van 5 mei 2011 (EPW methode van mei 2011 - oververhitting en sanitair warm water (.xls)) is nu beschikbaar : Deze nieuwe rekenbladen vergemakkelijken de invoer van een SWW-circulatieleiding en de eventuele verbonden thermische zonne-energiesystemen.

Een verklarende infofiche verduidelijkt hun gebruik: In rekening brengen van een circulatieleiding voor SWW en van de wijzigingen van de berekeningsmethode van 05/05/11 voor een project ingevoerd in de EPB-software v1.0 (.pdf)

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be