De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - april 2013   
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

NL / FR

E-news: EPB-werkzaamheden

Goedkeuring van een nieuw besluit "Eisen" en ter beschikking stelling van een nieuwe versie van de EPB-software

Op 21 februari jl. gaf de Brusselse Hoofdstedelijke regering haar goedkeuring aan een besluit dat wijzigingen aanbrengt aan het besluit van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. Met dit besluit komt er over twee stadia heen verandering in de regelgeving:

  • voor projecten waarvoor er vanaf 1/01/2014 een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt ingediend: het gebruik van een nieuwe berekeningsmethode voor het E-peil alsook een meer verregaande isolatie-eis (U/R-waarden).
    Wilt u meer te weten komen over de veranderingen in de berekeningsmethode, raadpleeg dan de infofiche  "berekeningsmethode van 21 februari 2013 (.pdf)".
  • voor projecten van nieuwbouw waarvoor er vanaf 1/01/2015 een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag wordt ingediend: het naleven van de nieuwe EPB-eisen.
    Voor meer informatie over de toekomstige eisen neemt u een kijkje in de infofiche over de "EPB-eisen vanaf 2015 (.pdf)".

Om de bouwactoren op deze evoluties in de regelgeving over EPB-werkzaamheden voor te bereiden publiceert Leefmilieu Brussel eerstdaags versie 4.0 van de EPB-software, waarin deze evoluties verwerkt zitten. Daarnaast verbetert versie 4.0 een reeks bekende incidenten in versie 3.5 en 3.0 en laat ook toe de berekningsmethode van mei 2011(.pdf) te gebruiken.

Leefmilieu Brussel raadt dus aan versie 4.0 van de EPB-software te gebruiken voor alle lopende projecten. De omzetting van de bestanden van de versies 2.5, 3.0 of 3.5 naar versie 4.0 vergt in sommige gevallen een beperkte extra invoer. De mogelijke extra invoeren zijn uitgelegd in de didactische handleiding van de bijwerkingen van de EBP-software versie 4.0 (.pdf).

Versie 4.0 van de EPB-software moet vanaf 1/5/2013 worden gebruikt voor alle nieuwe projecten.

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be