De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

1. Nieuwe versie van de EPB-software:

Voortaan staat er een meer presterende en meer ergonomische versie van de EPB-software ter beschikking. Het gebruik van deze 3.5-versie zal verplicht zijn voor de projecten waarvoor de aanvraag van stendebouwkundige vergunning ingediend wordt vanaf 1/09/2012 omdat deze laatste versie een reglementaire wijziging van de lijst met standaardmaterialen integreert.

Voor al uw projecten bevelen we het gebruik van de 3,5-versie aan,omdat ze talrijke correcties van de bekende incidenten en verbeteringen aan de interface bevat.

Aan de hand van deze versie kunt u bovendien:
- de documenten voor tussentijdse verslagen en de dimensionering van de verwarmingsketels per EPB-eenheid genereren;
- de snelheid en de verwerking van omvangrijke bestanden verbeteren. Voor grote projecten wordt de berekeningstijd gedeeld door 4 of 5.
- de rationalisering van het intoetsen van gedeelde systemen;…

Er werd een didactische handleiding opgesteld, zodat u deze nieuwe versie van het softwareprogramma gemakkelijk onder de knie krijgt.

Ter herinnering, de naleving van de eisen betreffende de technische installaties voor projekten voorafgaand aan januari 2011 laat de gebruiker niet toe van de in de EPB software 2.5,3.0 en 3.5 integreerde formulieren te genieten. Het gebruik van deze versies blijft mogelijk voor deze projecten maar verreist de apparte formulieren te gebruiken (versie Word).

2. De website van Leefmilieu Brussel:

Het deel "professionelen" van de website van Leefmilieu Brussel werd onlangs in een volledig nieuw kleedje gestopt. Let bij de veranderingen op het verdwijnen van de tabbladen "handige documentatie" en "praktische tips". Alle informatie hieronder, zoals infofiches, vademecums of handleidingen verschijnen nu onderaan de pagina.

Ter herinnering, binnen het deel "professionelen" bestaat er een rechtstreekse toegang tot de pagina's met betrekking tot de EPB-materie: www.leefmilieubrussel.be/EPB.

Met de komst van de jongste 3.5-versie van de EPB-software werden de pagina's over de EPB-software grondig herzien. Hebt u het moeilijk om voor een project de juiste versie van de EPB-software te kiezen, dan kunt u terecht in een overzichtstabel die u de weg naar de goede versie wijst.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be