De regelgeving EPB-werkzaamheden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - juli 2013   
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

E-news: EPB-werkzaamheden

NL / FR

Laatste mogelijkheden om de bijscholing voor EPB-adviseur te volgen

Ter herinnering, ten gevolge van de goedkeuring van het besluit "EPB-verwarming" en het wijzigingsbesluit van 5 mei 2011 wordt er sinds 1 september 2011 een bijscholing georganiseerd voor de EPB-adviseurs. Deze bijscholing gaat over het in rekening brengen van de bouwknopen, de wijzigingen van de berekeningsmethode van 5 mei 2011 en de regelgeving “EPB-verwarming”.

Deze bijscholing moet gevolgd worden door alle EPB-adviseurs die hun opleidingsattest voor 1 september 2011 bekomen hebben. Het volgen van deze bijscholing is noodzakelijk om de hernieuwing van hun erkenning te bekomen. Ter herinnering, uw erkenning is 5 jaar geldig.

Via deze E-news willen we u op de hoogte brengen dat de laatste bijscholingen in de herfst van 2013 zullen plaatsvinden. Deze gebeuren op één dag. Vanaf 2014 zullen de EPB-adviseurs die hun erkenning willen hernieuwen en die deze eerste bijscholing nog niet gevolgd hebben, de mogelijkheid hebben om de modules betreffende de hierboven vermelde onderwerpen van de algemene opleiding te volgen. Omwille van pedagogische redenen worden deze modules over meerdere dagen of avonden gegeven afhankelijk van de programma’s van de opleidingscentra.  De bijscholing is de meest doeltreffende wijze om deze nieuwe onderwerpen aan te leren aangezien ze gerichter is en minder tijd neemt dan de algemene opleiding. We nodigen u dus uit, indien nodig, om één van de bijscholingen van deze herfst te volgen.

De lijst van de opleidingsinstellingen waarvan de bijscholing erkend is door Leefmilieu Brussel, is beschikbaar op onze website: http://www.bruxellesenvironnement.be/formationsbatidurable > Bijscholing (nr. 1/2011-09) voor EPB-Adviseur

Als uw medewerkers graag op de hoogte willen zijn van al het nieuws in verband met de reglementering EPB-werkzaamheden, kunnen ze zich abonneren op de mailings van de EPB-adviseurs. De oudere mailings zijn online beschikbaar onder de rubriek "Mailings".

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be