E-news 7: Certificateurs wooneenheden 12 /2013
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

De opdracht van de instelling die werd aangesteld voor de kwaliteitscontrole liep af in deze eindejaarsperiode. Niet minder dan 70 certificateurs hebben een controle moeten doorlopen die in bepaalde gevallen geleid heeft tot de opening van een opschortingsprocedure. In 2014 zal er een nieuwe opdracht voor kwaliteitscontrole door een externe instelling doorgaan. Deze controles die bovenop de controles van Leefmilieu Brussel komen, leggen de vinger op de meest begane vergissingen.

Deze e-nieuwsbrief zal dan ook in hoofdzaak bepaalde regels voor goede praktijk opfrissen.

CertiBru-Res-software: belangrijke controles

Vooraleer u een certificaat aflevert, controleert u snel de onderstaande elementen en vergewist u er zich zo van dat de belangrijkste fouten eruit zijn. Ga na of:

 • alle verlieswanden ingegeven werden. Voor een huis hoort u minstens een dak, een vloer, een venster en een voordeur in te geven ;
 • topgevels en gemeenschappelijke gevels in contact met buiten of gevels van bijgebouwen ingegeven zijn ;
 • het ingevoerde type van muur juist is ;
 • als het appartement of het huis beschikt over een stuk zolderverdieping, de bruto-oppervlakte niet gelijk is aan de vloeroppervlakte, in het geval van het appartement, of gelijk aan een veelvoud van de vloeroppervlakte in het geval van een huis ;
 • voor een appartement onder een plat dak, de totale oppervlakte van het plat dak en de bruto-oppervlakte met elkaar overeenstemmen ;
 • voor een woning onder een hellend dak, de oppervlakte van de dakhelling hoger is dan die van een verdieping van de woning ;
 • voor een appartement op de benedenverdieping minstens één vloer, in contact met de gepaste omgeving (meestal een kelder, maar soms de vloer of buiten), wordt ingevoerd ;
 • wanneer er een circulatiecircuit aanwezig is, de lengte van de warm-sanitair-waterleidingen berekend wordt vanaf de verbinding tussen circulatie- en warm-sanitair-waterleiding tot aan het tappunt ;
 • de gekozen verantwoordingsstukken worden aangevinkt.

Opgelet, de default-diktes mag u slechts gebruiken wanneer de reële dikte niet kan worden gemeten. 

Nog iets, tussen uw beschermde volume en uw bruto-oppervlakte zou er een verhouding van ongeveer 3 moeten zijn.

De niet-naleving van deze eenvoudige regels kan leiden tot een waarschuwing voor een opschorting.

Het gebruik van verantwoordingsstukken

We herinneren u eraan dat u vijf jaar lang een afschrift van de aanvaardbare bewijzen en van de ingezamelde gegevens dient bij te houden. Hiervoor is het praktisch foto's van alle bewijsstukken te nemen.

Als u opgeeft dat er isolatie in de muur zit, dan:

 • moet u beschikken over foto's die uzelf hebt genomen en die duidelijk uw vaststelling op het gezicht staven;
 • of vinkt u in het tabblad « bronnen » de aanvaardbare bron die dit staaft aan en houdt u er een afschrift van bij.

In verband met deze aanvaardbare bronnen: in een nieuwe infofiche (.pdf)  vindt de eigenaar uitleg over het verloop van het controlebezoek van de certificateur en over de door het Instituut aanvaarde bewijsstukken die hij voor dit bezoek moet klaarleggen. Mogen we u dan ook vragen om hem, ter voorbereiding op uw bezoek, deze infofiche toe te sturen?

Het "gecertificeerd deel"

Zoals vermeld in uw protocol (deel I) en aangevuld in de FAQ dient het gecertificeerde deel alleen maar om na te gaan welk appartement er in een gebouw gecertificeerd werd (bijvoorbeeld: 11e verdieping links). In het geval van een huis, tenzij het zich binnen een woonerf bevindt, hoort het "gecertificeerd deel" leeg te blijven.

Validatie van de Urbis-adressen

Ter herinnering, de adressen die niet voorkomen in het Urbis-referentiesysteem moet de certificateur manueel invoeren. De invoerprocedure staat uitvoerig beschreven in de handleiding van de Certibru-res-software. Een validatie door Leefmilieu Brussel is noodzakelijk en gebeurt automatisch, binnen 1 tot 2 werkdagen. Als uw adres binnen twee dagen niet gevalideerd werd, betekent dat dat het niet conform de regels in het protocol is (of in de FAQ). Deze niet-validering houdt impliciet in dat u deze adressen dient te valideren, zodat wij ze kunnen valideren.

Nieuwe gebruiksaanwijzing

Er staat een nieuwe gebruiksaanwijzing van CertiBru-Res online voor u klaar. U kunt hiervoor eveneens terecht op het Certibru-Res-softwareprogramma: Gebruiksaanwijzing CertiBru-Res .

Nieuwe versie van de infofiche "Het resultaat van het EPB-certificaat" 

Om bepaalde misvattingen omtrent het resultaat van het EPB-certificaat recht te zetten stelde Leefmilieu Brussel vorig jaar een infofiche voor eigenaars op. Vanaf nu ligt er een nieuwe versie van deze infofiche klaar. Neem ze gerust door en geeft ze indien nodig aan uw klanten door.

» Infofiche: Het resultaat van het EPB-certificaat (.pdf) .

De laatste toevoegingen in de FAQ

Hoe neemt u voor technische installaties van een appartement de gegevens op als de syndicus u geen toegang tot de stookplaats verleent?

Kan ik geraken aan gegevens op EPB-certificaten die andere certificateurs hebben opgesteld?

Is een elektrische verwarming sowieso een lokale verwarming?

Hoe berekent men de oppervlakte van een wooneenheid waarin een mezzanine werd ingericht?

Waarom verschijnt het gestructureerde appartementsnummer dat ik in de software heb ingevoerd niet op het EPB-certificaat?

Een tijdje terug maakte ik het EPB-certificaat van een wooneenheid op. De huidige eigenaar heeft werkzaamheden uitgevoerd die zouden hebben bijgedragen tot de energieprestatie van het goed. Hij heeft contact met me opgenomen om het bestaande EPB-certificaat te updaten. Hoe kan ik dat doen?

Als een wand uit twee types van isolerende materialen is samengesteld, wat moet ik dan ingeven?

Wat zijn de beperkingen in het gebruik van het proefexemplaar van het EPB-certificaat?

Ik zou verschillende eenheden binnen een huizenblok moeten certificeren. Er is een mengeling van huizen en appartementen en alle hebben ze hetzelfde adres (zelfde polisnr.). Hoe moet ik deze woningen in de software nummeren om geen foutmelding als "het adres is niet uniek" te krijgen?

Een flatgebouw wordt te koop aangeboden als eengezinswoning. Tijdens zijn inspectiebezoek stelt de certificateur evenwel vast dat het feitelijk gaat over een huurpand dat verschillende onafhankelijke woongelegenheden herbergt. Hoeveel EPB-certificaten moet hij ingeven?

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be