Newsletter 4: Certificateurs wooneenheden - 06/2012
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

Redactioneel

Na meer dan een jaar EPB-certificering voor woningen is het tijd voor een eerste balans. Dankzij u werden er meer dan 40.000 certificaten opgesteld en dat bewijst dat de Brusselse vastgoedwereld de reglementering goed opvolgt. Om volledig in orde te zijn met de doelstelling van vergelijkbaarheid van de goederen is het nodig de bekendmakingsverplichtingen omtrent het uithangen van het EPB-certificaat te respecteren. In de nu volgende maanden zal Leefmilieu Brussel in het bijzonder oog hebben voor de naleving van de verplichte affichering.

Voor een doeltreffende reglementering zoals die met betrekking tot het EPB-certificaat is de steun en het vertrouwen van de burgers een basisvoorwaarde. Dit tweede jaar zal de aandacht dus voornamelijk uitgaan naar twee thema's: enerzijds een kwaliteitscontrole van de prestaties van de certificateurs en anderzijds de perfectionering van het protocol en van de berekeningsmethode.

1. De software CertiBru-Res

Op 1 juni kreeg de CertiBru-Res-software een update. Hierin zitten verbeteringen van bepaalde aanbevelingen alsook lichte aanpassingen.
Bij de aanpassingen zit er zowel de mogelijkheid om de aanwezigheid in te geven van een buitenvoeler in combinatie met manuele kranen als de splitsing van de aanbeveling betreffende weinig of onvolledig geïsoleerde muren en ten slotte zit er ook een verbetering voor het doen verschijnen van sommige aanbevelingen.
De nieuwe versie van de software hoort ook een disclaimer bij die u klaar en duidelijk de gebruiksvoorwaarden van CertiBru-Res uitlegt. Het hulpmenu vertelt er u meer over.

2. Ontgrendelingen : de relatie certificateur-klant

Aanvragen voor ontgrendeling komen vaak voor en dus dient u er zich van bewust te zijn dat er wat tijd kan zitten tussen het indienen van de aanvraag en het antwoord van ons Instituut.

In afwachting van de ontgrendeling en de herroeping van het EPB-certificaat blijft het certificaat geldig. U kunt uw klant geruststellen met de boodschap dat hij tot de ontvangst van een nieuwe versie van zijn EPB-certificaat gebruik kan maken van het EPB-certificaat waarvoor een aanvraag voor ontgrendeling werd ingediend.

U dient ook te weten dat bij het ontbreken van een geldig EPB-certificaat (in het geval dat het herroepen werd), de notaris kan beslissen de verkoopakte toch te passeren. In dat geval is hij verplicht ons in te lichten over het ontbreken van een geldig EPB-certificaat. Notarissen kunnen altijd terecht bij de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat voor meer informatie over het onderwerp.

Voor elke aanvraag voor ontgrendeling krijgt u tegenwoordig een ontvangstbewijs per e-mail. We rekenen op uw waakzaamheid bij het invoeren zodat u geen aanvraag voor ontgrendeling hoeft te doen.

3. Het gebruik van standaardwaarden

In het opstellen van EPB-certificaten stellen we het veelvuldige gebruik van standaardwaarden vast. We wensen eraan te herinneren dat de certificateur bij de eigenaar alle mogelijke bewijsstukken opvragen moet. Bij beschikbare bewijsstukken toch standaardwaarden gebruiken zorgt voor een onterecht vertekend resultaat van het EPB-certificaat. Het gebruik van standaardwaarden moet gezien worden als een laatste uitweg.

Een van de nieuwe kwaliteitscontrolefacetten van dit jaar houdt in dat het voorafgaande verzoek en het gebruik door de certificateur van alle beschikbare gegevensbronnen bevestigd worden.

We beklemtonen overigens dat het systematische gebruik van standaardwaarden voor een goed dat men bij voorbaat als laag presterend beoordeelt wel eens een onverstandige zet zou kunnen zijn. Het doet de woning, tegen een erg beperkte financiële compensatie, met een paar klassen dalen.

4. Foto's van de woning

We hebben opgemerkt dat sommigen onder u foto's uit «Google Street View» gebruiken. We herinneren u eraan dat u, overeenkomstig het protocol, zelf een foto bij het bezoek moet nemen. Dat betekent dus dat uzelf deze recente foto maakt. De foto's op «Google Street View» zijn auteursrechtelijk beschermd en zijn verschillende maanden, soms verschillende jaren oud. Deze foto's zijn niet in overeenstemming met de regels van het protocol en door dit gebruik stelt u zich ook bloot aan gerechtelijke vervolging door Google.

5. De certificering van een goed in slechte staat of van een onafgewerkt goed

In een nieuwe infofiche (.pdf) staan nu de precieze regels die u helpen bepalen of er voor een goed in opbouw of in verval een EPB-certificaat voorhanden moet zijn.

6. De laatste toegevoegde vragen van de FAQ

Hieronder de laatste toegevoede vragen van de FAQ EPB-certificaat:

Kan een individuele woning door verschillende certificateurs worden gecertificeerd?

Heb ik toegang tot de gegevens van de EPB-certificaten, opgesteld door andere certificateurs?

Wat zijn de beperkingen in het gebruik van het proefexemplaar van het EPB-certificaat?

Ik heb te maken met een huis met daarin 2 badkamers. De ene wordt bediend door een warmwaterreservoir dat in verbinding staat met de ketel, de andere betrekt haar warm water uit een badgeiser (type doorstroomboiler). Ik slaag er niet in 2 systemen voor sanitair warm water in te voeren. Wat moet ik doen?

Is een elektrische verwarming sowieso een lokale verwarming?

Wanneer kan men ervan uitgaan dat een ruimte over natuurlijk licht beschikt?

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be