E-news 11: Certificateurs wooneenheden - januari 2016
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

FR / NL

Einde van de tweede opdracht van het Kwaliteitscontroleorganisme (KCO)

De controles die tijdens de tweede opdracht van het KCO werden uitgevoerd hebben een aantal courante technische inbreuken aan het licht gebracht die het voorwerp zullen uitmaken van een praktische gids die in onze volgende e-news zal verschijnen. We kunnen u de meest voorkomende administratieve inbreuken nu reeds meedelen: MEER LEZEN

Het Kwaliteitscontroleorganisme in 2016

Zoals tijdens de 2 eerste opdrachten werd SGS Belgium aangesteld als organisme voor de kwaliteitscontrole van de prestaties van de certificateurs.  Het zal een technische controle op een monster van EPB-certificaten uitvoeren met controles ter plaatse en een controle van de administratieve verplichtingen van de certificateurs. MEER LEZEN

Nieuwe wijzigingen van de CertiBru-Res-software:

Er werden nieuwe wijzigingen aan de software aangebracht.  Ze zullen van toepassing zijn vanaf 05/01/2016. MEER LEZEN

Nieuwe link tussen het EPB-certificaat en de energiepremies in 2016

Ter info : in 2016 zal de premie van eigenaars-verhuurders (natuurlijke of rechtspersoon) die 1 van de 3 eerste aanbevelingen van het EPB-certificaat zullen uitvoeren, worden berekend volgens het regime van categorie C. MEER LEZEN

Opgelet : De erkenning moet elke 5 jaar worden verlengd.

De erkenningen van de eerste certificateurs die in 2011 voor een duur van 5 jaar werden toegekend, zullen vanaf april 2016 verstrijken.  Deze maand zal een formulier voor de verlenging via e-mail worden bezorgd aan alle certificateurs die in 2011 werden erkend. MEER LEZEN

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be