Newsletter: Certificateurs wooneenheden - 11/2011  
LEEFMILIEU BRUSSEL BIM - Brussels Instituut voor Milieubeheer

De certificatie is nu ook van kracht voor panden die te huur worden aangeboden. Leefmilieu Brussel neemt deze gelegenheid te baat om de residentiŽle certificateurs via deze newsletter te wijzen op de meest recente informatie die nuttig kan zijn voor de uitoefening van hun beroep.

1. Online zetten van de tools van de certificateur

- Het protocol

Ter herinnering: het protocol moet gevolgd worden door de certificateurs, de inhoud ervan kan evolueren, ofwel ten gevolge van evoluties van reglementen of technieken, ofwel ten gevolge van uiteenlopende feedback van de certificateurs via certibru-res@ibgebim.be. De certificateurs worden via e-mail op de hoogte gehouden van eventuele updates van het protocol.

De laatste versie van het protocol is beschikbaar in pdf-formaat. De inhoud van het protocol is uitsluitend bestemd voor de door het Instituut erkende certificateurs. Om auteursrechtelijke redenen mag dit protocol niet worden verspreid door de certificateurs.

- Het formulier voor gegevensverzameling en het ontgrendelformulier

De laatste versies van de formulieren voor gegevensverzameling en ontgrendeling zijn beschikbaar.

- De nummering van de appartementen

De methode die moet worden gevolgd voor de nummering van de appartementen is beschikbaar .

- Het methodologisch kader

Het methodologisch kader dat de basisprincipes definieert die voor de opstelling van het protocol werden aangenomen, zal beschikbaar zijn E-news NLvoor allen.

2. Addendum bij het protocol over de ontgrendeling

Een addendum bij het protocol betreffende de ontgrendeling van het EPB-certificaat is beschikbaar .

3. Gebruik van het Logo van Leefmilieu Brussel

Wij verzoeken u rekening te houden met het feit dat de weergave van het logo van Leefmilieu Brussel op uw internetsite, uw visitekaartje of op welke plaats of op welk document dan ook, ten strengste verboden is zonder de toestemming van het Instituut.

In dit geval heeft Leefmilieu Brussel hiervoor nog nooit toestemming verleend aan een certificateur. Wij vragen u dan ook om, onmiddellijk nadat u dit bericht hebt ontvangen, ons logo te verwijderen uit al uw publicaties of alle documenten die u uitgeeft. 

Certificateurs die zich niet houden aan dit verzoek, stellen zich bloot aan vervolging.

4. De laatste toegevoegde vragen van de FAQ

Hieronder de laatste toegevoede vragen van de FAQ EPB-cerE-news NLtificaat:

- Moet ik bij een zwevend plafond, voor de berekening van het beschermde volume, rekening houden met de hoogte tot het zwevend plafond of tot de plafondsteen ?

- Hoe kan ik in de software een opening (venster) in een "zoldervloer" maken?

- Ik heb te maken met een huis met 2 badkamers. De ene wordt bediend door een op een verwarmingsketel aangeschakelde boiler, de andere beschikt over haar eigen doorstroomsysteem. Ik slaag er niet in 2 systemen voor sanitair warm water in te voeren. Wat moet ik doen?

- De woning die ik inspecteer, beschikt over een buitentemperatuursonde, een radiator met handkranen en niet over een kamerthermostaat. De software geeft een foutmelding op. Wat moet ik doen?

- Kan men bij de syndicus een dossier achterlaten met daarin de informatie over het gemeenschappelijke gedeelte? Zo kan een andere certificateur de gegevens overnemen en ze zonder inspectie ingeven en hoeft de syndicus niet tientallen keren per jaar het stooklokaal en andere te analyseren infrastructuur te openen.

  Om uw abonnement op deze nieuwsbrief op te zeggen, klikt u hier. 

Leefmilieu Brussel | Gulledelle 100 - 1200 Brussel | 02 / 775 75 75 | www.leefmilieubrussel.be