Leefmilieu Brussel - BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer)

Lijst van de verwerkingsinrichtingen van afvalstoffen waar de einde-afvalfase wordt bereikt voor een afvalstroom volgens de Europese criteria of volgens gewestelijke Brusselse criteria

Contact: permit_agr@leefmilieu.brussels

De lijst wordt, ter informatie, ter beschikking gesteld van de houder van het afval, maar is geen waarborg voor de kwaliteit van de activiteiten van die ondernemingen, noch voor de inachtname van hun milieuvergunning.

Sommige inzamel- en verwerkingsinrichtingen hebben een beperkte toegang, dus we raden u aan vooraf de inrichting te contacteren zodat u weet of uw afval geaccepteerd zal worden.

Vraag aan de onderneming die de afvalstoffen overneemt om u een traceerbaarheidsdocument te overhandigen overeenkomstig de reglementering.
Datum van update: 28/09/2020 05:01 (4 resultaten)
 
OndernemingType afvalMV nr.VervaldatumCriteria
BRUSSELS RECYCLING METAL
Budasesteenweg, 1-2
1130 Brussel
Tel: 02/251.37.56
E-mail: brmet@skynet.be
Website: http://www.brmet.be
Ondernemingsnummer: 0479088344
KoperPE/1B/2011/37862413/01/2022Europese criteria
PERMAFUNGI
Havenlaan, 86C
1000 Brussel
Ondernemingsnummer:
Groenafval, tuinafval, biologisch afbreekbaar keuken- en kantineafvalP68/2015 - P644/201616/04/2030Gewestelijke Brusselse criteria
VIABUILD BETON EN ASFALT
Vilvoordselaan, 10
1000 Brussel
Tel: 015/61.63.03
E-mail: info@viabuild.be
Website: http://www.viabuild.be
Ondernemingsnummer: 0440385938
Niet teerhoudend asfalt - Steenachtige fractie van bouw-en sloopafvalPE/1B/2012/39490609/08/2028Gewestelijke Brusselse criteria
WEGENIS- EN RIOLERINGSWERKEN DE DENDER
Vilvoordselaan
1130 Brussel
Ondernemingsnummer: 0438634493
Niet-verontreinigde zandgrond met steengruis en/of asfalt - Stukken arduinPE/1B/2012/393562 - RPE/1B/2012/39855612/09/2028Gewestelijke Brusselse criteria


Voor meer informatie : Info-Leefmilieu