Leefmilieu Brussel - BIM (Brussels Instituut voor Milieubeheer)

Lijst van de openbare IED - inspectierapporten

De emissies van grote industriële ondernemingen worden omkaderd door de richtlijn 2010/75/EU van 24/11/2010 die werd omgezet in een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/11/2013. Dat besluit voorziet, in het kader van een inspectieplan, in de planning van specifieke controles die voortvloeien uit een voorafgaande analyse van het risico dat elke activiteit inhoudt. Die analyse wordt uitgevoerd volgens evaluatiecriteria die zo zijn omschreven dat de specifieke gegevens waarover Leefmilieu Brussel voor elke onderneming beschikt, kunnen worden geëxploiteerd. Na elk inspectiebezoek wordt een verslag over de conformiteit van de installati De inspectieverslagen worden ook publiek gemaakt overeenkomstig art. 19, §6 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21/11/2013 en de ordonnantie van 18/03/2004 inzake toegang tot milieu-informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Datum van update: 09/04/2020 09:06 (8 resultaten)
 Nr.RapportOndernemingOndernemingsnummerRapport datumRapport omvang (in bytes)
1RAP_EXT_IED_20190204_ABATTOIR.pdfABATTOIR042527670404/02/2019386696
2RAP_EXT_IED_20191022_ABATTOIR.pdfABATTOIR042527670422/10/2019675719
3RAP_EXT_IED_20191212_ABATTOIR.pdfABATTOIR042527670412/12/2019671555
4RAP_EXT_IED_20191211_AUDI_BRUSSELS.pdfAUDI BRUSSELS040768723811/12/2019672581
5RAP_EXT_IED_20190318_CORDEN_PHARMA_BRUSSELS.pdfCORDEN PHARMA BRUSSELS043089191518/03/2019675115
6RAP_EXT_IED_20191217_GROUPE_VIANGROS.pdfGROUPE VIANGROS089498514817/12/2019690099
7RAP_EXT_IED_20190924_PRODAMTEX.pdfPRODAMTEX086280896124/09/2019690942
8RAP_EXT_IED_20190930_SABCA_-_SOCIETE_ANONYME_BELGE_DE_CONSTRUCTIONS_AERONAUTIQUE.pdfSABCA - SOCIETE ANONYME BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUE040577099230/09/2019675309


Voor meer informatie : Info-Leefmilieu