Wettelijke bepalingen en cookies
Beleid inzake gegevensbescherming.

Uw persoonsgegevens worden door Leefmilieu Brussel verwerkt voor het beheer en de follow-up van uw aanvraag voor een evenement. Ze zijn nodig voor de uitvoering van voorafgaande contractuele maatregelen. De gegevens die worden aangeduid met een asterisk (*) zijn nodig voor de uitvoering van uw aanvraag. Uw aanvraag kan niet in aanmerking worden genomen indien de gegevens niet worden verstrekt.

Uw gegevens zullen gedurende drie jaar na afloop van het evenement worden bewaard

VU kunt uw gegevens inzien, corrigeren en verwijderen door contact met ons op te nemen, via de website, of per e-mail (events@leefmilieu.brussels) ) of per post (Leefmilieu Brussel, Afdeling Groene Ruimten, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).

VU kunt ook contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming per e-mail (privacy@leefmilieu.brussels) of per post (Leefmilieu Brussel, Privacy, Havenlaan 86C/3000, 1000 Brussel).

In voorkomend geval kunt u een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Gebruiksvoorwaarden van de website.

Het gebruik van de informatie op deze site is toegestaan en wordt zelfs aangemoedigd, op voorwaarde dat Leefmilieu Brussel als bron wordt vermeld en dat de onderstaande gebruiksvoorwaarden worden nageleefd.
Leefmilieu Brussel zorgt ervoor dat de informatie op de site zo correct en actueel mogelijk is. Het kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele fouten die zich kunnen voordoen.
Leefmilieu Brussel streeft naar een maximale en continue beschikbaarheid van de site. Het is echter niet immuun voor technische storingen en wijst ook alle verantwoordelijkheid af in geval van onbeschikbaarheid, ongeacht de duur ervan.

Intellectuele eigendomsrechten.

In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de aanverwante rechten, hebt u het recht om de informatie op deze site te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik.
Leefmilieu Brussel behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten voor op de site alsook de informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, met name foto's en kaarten.
Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de merken en logo's die op onze site voorkomen, worden gebruikt met de toestemming van hun eigenaars. Deze kunnen worden beschermd door eigendomsrechten. Daarom kunnen ze niet worden gebruikt zonder de toestemming van deze laatsten.

Cookies nodig voor de werking van de site.

BenamingBewaarduurDoeleinde
ASP.NET_SessionIdDuur van de sessieDe verbinding met uw account behouden tijdens het browsen