Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
SEPTEMBER 2020
►  InhoudInformatie
Informatie
Snelheid op de Ring
►  'Duurzaam vlootbeheer' voor de Brusselse overheden op 28 september !

Op maandag 28 september van 10u tot 12u30 organiseert Leefmilieu Brussel een webinar over duurzaam vlootbeheer en de transitie naar "zero-emissie" voertuigen. Deze vorming is specifiek gericht naar de vlootbeheerders, aankoopverantwoordelijken en mobiliteitsmanagers van de Brusselse overheidsinstellingen. Het programma van de webinar kan je hier vinden.

Deelname is gratis, maar inschrijving is vereist (ten laatste tegen 25/09) door een mail te sturen naar pdebvp@leefmilieu.brussels.

De "EV Roadshow" die normaal voorzien was tijdens de middag op 28/09 werd geannuleerd omwille van de huidige gezondheidscrisis.

►  Regionale visie voor de uitrol van laadpalen voor elektrische voertuigen

Op maandag 28 september om 14u zal een webinar plaatsvinden over de uitrol van laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen (laadpalen). De Brusselse Regering heeft recent een strategische visie geadopteerd die u zal voorgesteld worden na een toespraak van de Minister van Leefmilieu, Klimaattransitie en Energie, Mr Alain Maron.

U kan vervolgens luisteren naar de getuigenissen van verschillende actoren die actief zijn in de uitrol van laadpalen buiten de openbare weg en hen al uw vragen stellen. Een meer gedetailleerd programma kan u hier terugvinden.

Deelname is gratis, maar inschrijving is vereist (ten laatste tegen 25/09) door een mail te sturen naar pdebvp@leefmilieu.brussels.

►  De Week van de Mobiliteit is begonnen!

Zoals elk jaar staat duurzame mobiliteit in de volledige Europese Unie van 16 tot 22 september in the picture. In Brussel is dat dit jaar de Stad 30.

In combinatie met de bijzondere COVID-19-context vormt deze periode de kans bij uitstek om na te denken over wat er op mobiliteitsvlak zal veranderen? Is de wagen nog steeds onmisbaar? Hoe kunnen we de wagen met andere vervoersmodi combineren? Moet binnen mijn onderneming het vervoersonkostenbeleid, het beheer van de parkeerplaatsen, enz. worden herzien?

165 ondernemingen nemen dit jaar deel aan de actie "Naar het werk zonder mijn auto", en een vijftiental ondernemingen nemen deel aan onze nieuwe challenge: hun medewerkers zoveel mogelijk alternatieven voor de personenwagen laten uittesten in de vorm van een door Espaces-Mobilités georganiseerd spel.

En als orgelpunt, een zomerse en feestelijke Autoloze Zondag: mobiliteitsdorpen, een Bike Repair Tour, de expo Stad 30, wandelingen en animaties!

Iedereen een uitstekende Week van de Mobiliteit gewenst.

►  Balans 2019 van de Brusselse lage-emissiezone: goed nieuws voor de luchtkwaliteit

Het evaluatieverslag 2019 van de Brusselse lage-emissiezone werd net gepubliceerd. Wat zijn de conclusies van het tweede jaar na de invoering van de LEZ?

Twee jaar na de invoering stellen we een duidelijk effect van de LEZ op de vernieuwing van het wagenpark vast. Het aantal oudere en dus meer vervuilende voertuigen die in het Brussels Gewest rondrijden is immers met 70 % afgenomen in 2019 en met 88 % sinds 2018.

De LEZ heeft ook bijgedragen tot de vermindering van de uitstoot van vervuilende stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Tussen juni 2018 en december 2019 werd het volgende vastgesteld:

  • Een daling van de uitstoot van black carbon (BC) met 77 % voor de personenwagens en met 73 % voor de bestelwagens;
  • Een daling van stikstofoxide (NOx) met 11 % voor de personenwagens en 3,5 % voor de bestelwagens;
  • Een vermindering van het fijn stof (PM2.5) met 11,5 % voor de personenwagens en met 21 % voor de bestelwagens.

Tenslotte zijn de jaarlijkse concentraties NO2 gemiddeld met 10 % gedaald in alle meetstations van het Gewest die aan de EU worden gerapporteerd. Voor de eerste keer leeft het Gewest de Europese normen ter zake na !

Raadpleeg het evaluatieverslag van de lage-emissiezone 2019 : hier.

►  Webinarreeks rond Post-COVID mobiliteit

Om de Brusselse bedrijven te blijven begeleiden met het uitwerken van hun bedrijfsvervoerplannen, startten Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit in samenwerking met Traject begin deze zomer een Webinarreeks rond Post-COVID mobiliteit.

Intussen zijn er reeds enkele Webinars verschenen, die te bekijken zijn via onderstaande links. De gebruikte presentaties kan je raadplegen op de website van Leefmilieu Brussel.

Op donderdag 1 oktober staat de volgende webinar op het programmaTijdens deze sessie zal Traject dieper ingaan op wat een goed parkeerbeheer voor je bedrijf kan betekenen en laten ze bedrijven aan het woord die reeds maatregelen hiertoe hebben getroffen.

Meer informatie en inschrijvingen volgen binnenkort!

►  « Cairgo Bike » : cargofietsen in Brussel voor een betere luchtkwaliteit

Het project « Cairgo Bike » van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontving 4,7 miljoen aan Europese financiering. Het doel ? De luchtkwaliteit verbeteren door het gebruik van de cargofiets aan te moedigen voor het, zowel professionele als private, transport van goederen en personen.

« Cairgo Bike » is het resultaat van een samenwerking tussen Brussel Mobiliteit, Leefmilieu Brussel, Brussel Economie en Werkgelegenheid, Parking Brussels, MOBI VUB, Pro Velo, urbike, Cambio, BePark en Remorquable. Dankzij een aantal initiatieven zal dit project zorgen voor het ecosysteem dat nodig is om professionals en particulieren ervan te overtuigen de cargofiets te gebruiken: ontlenen van cargofietsen, groepsaankopen, opleidingen, terbeschikkingstelling van gedeelde cargofietsen en bijwagens, maar ook de aanleg van stalplaatsen voor cargofietsen op en naast de weg.

Meer info.

►  Snelheid op de Ring

Sinds 1 september 2020 is de toegelaten snelheid op de Brusselse Ring verlaagd van 120 naar 100 km/u. De maatregel werd genomen in het kader van het Vlaamse Energie- en Klimaatplan 2021-2030.

Deze snelheidsbeperking is van toepassing op alle delen van de Ring die onder het beheer van het Vlaamse en Brussels Hoofdstedelijk Gewest vallen, alsook op de parallelwegen ter hoogte van de op- en afritten van de Ring. Opgelet, de maximale toegelaten snelheid zal echter niet worden opgetrokken daar waar die momenteel minder dan 100 km/u bedraagt! (tussen onder andere het viaduct van Vilvoorde en de bocht van Vorst)

Deze maatregel werd genomen in samenspraak met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en heeft niet alleen tot doel het verkeer en de verkeersveiligheid op deze druk gebruikte as te verbeteren, maar ook de luchtkwaliteit en het geluid in deze zone.