Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
SEPTEMBER 2019
►  Inhoud


►  De Week van de Mobiliteit

De Week van de Mobiliteit begint!

Traditioneel is deze week een uitgelezen kans om binnen je bedrijf je werknemers te kennis te laten maken met duurzame mobiliteit en de modal shift. Van een mobiliteitsontbijt tot heuse fietsteams, de mogelijkheden zijn eindeloos!

Als kers op de mobiliteitstaart organiseert de Stad Brussel ook dit jaar weer een Autoloze zondag. Op zondag 22 september wordt de hoofdstad afgesloten voor autoverkeer en nemen de andere weggebruikers de straten in.

Voor meer info kan je hier terecht.

►  Neem deel aan het B2B-evenement‘Brussels New Mobility’

Op vrijdag 20 september wordt de beurs ‘Bike Brussels’ geopend, dat in het teken zal staan van mobiliteitsoplossingen voor bedrijven.

Neem zeker deel aan het colloquium ‘Brussels New Mobility’ (9u30-12u), waarbij verschillende presentaties zullen gegeven worden over Mobiliteit in de stad en het bedrijf van morgen. Hierbij komen onder meer de Lage-emissiezone (LEZ), het voorbeeldgedrag bij de Brusselse overheden en de evolutie van de fietsinfrastructuur in het Brussels Gewest aan bod.

Alle Mobility en Fleet managers van (Brusselse) bedrijven en overheden zijn van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit colloquium, in contact te komen met de B2B-exposanten en kennis te maken met de gedemonstreerde fietsen en mobiliteitsoplossingen.

Na afloop van het colloquium, zullen de Bike Brussels Awards uitgereikt worden aan de meest bewonderingswaardige initiatieven en zal het salon geopend worden voor alle deelnemers.

Het volledige programma kan u HIER vinden.

Deelname is gratis, maar inschrijving is wel verplicht via de website via promocode: BBLEEF19.

►  Laat u inspireren op het fietssalon ‘Bike Brussels’!

Kom tussen 20 en 23 september naar ‘Bike Brussels’, een beurs volledig gewijd aan fietsen en actieve mobiliteit! Tijdens deze beurs kan u zich laten inspireren omtrent alles wat fietsen en de actieve mobiliteit aangaat, met stands en demonstraties van fietsen, fietsaccessoires, micromobiliteitsoplossingen, nieuwigheden enz.

De fietsen kunnen bovendien getest worden op een indoor en outdoor fietsparcours en verschillende animaties vinden doorlopend plaats. De beurs vindt plaats op Tour & Taxis, van vrijdag 20 september tot en met maandag 23 september. Alle informatie is terug te vinden op de website .

►  Aantal fietsvergoedingen voor woon-werkverplaatsingen stijgt

Op drie jaar tijd is het aantal fietsvergoedingen voor het woon-werkverkeer met een kwart gestegen. In 2018 kregen ongeveer 550 000 werknemers een fietsvergoeding, tegenover 430 000 in 2016. Een positief resultaat dus! De verklaring voor deze (forse) stijging is niet alleen het steeds groter wordende fileleed, maar ligt ook bij het grote succes van de elektrische fiets en speed pedelec. Dankzij de elektrische hulpaandrijving kan een werknemer immers vanaf een veel grotere afstand al de fiets nemen, zonder veel extra inspanning.

►  Hoe je step parkeren?

Sinds de heropleving van de (elektrische) step, gebruiken steeds meer werknemers dit handig transportmiddel om de zogenaamde first/last mile mee af te leggen. Hoewel een dergelijke step in veel gevallen opvouwbaar is, is het niet echt praktisch om deze altijd mee te nemen naar je bureau. In tegenstelling tot bij fietsen is het ook in de meeste gevallen niet mogelijk het kader vast te maken aan een U-boog of ander fietsparkeersysteem. Als oplossing hiervoor zijn er echter wel stepparkeersystemen ontworpen, die het mogelijk maken je step veilig vast te maken. Deze stepstallingen kunnen dan ook perfect bij in een bestaande fietsenstalling geïntegreerd worden.

►  Uitfasering van verbrandingsmotoren

De Brusselse regering heeft beslist om eind 2018 een bevraging op te starten over de uitstap uit thermische verbrandingsmotoren (dieselvoertuigen in 2030 en benzine in een latere fase) met alle betrokken actoren. Deze bevraging werd in twee stappen uitgevoerd: eerst een schriftelijke fase onder de vorm van een vragenlijst die naar een honderdtal stakeholders werd verstuurd en een tweede ontmoetingsfase onder de vorm van rondetafel gesprekken.

De analyses van de antwoorden op de vragenlijsten alsook van de discussies die plaatsvonden tijdens de rondetafels zijn beschikbaar op de website van Leefmilieu Brussel.