Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
OKTOBER 2017
►  De LEZ: je verplaatsen in Brussel kan op 1001 manieren, behalve één!


Vanaf 1 januari 2018 wordt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een LEZ, d.w.z. een Low Emission Zone, een lage-emissiezone. De lage emissiezone is een van de voornaamste maatregelen van het Lucht-Klimaat-Energieplan van het Brussels Gewest.

Bepaalde, uit het autoverkeer afkomstige verontreinigende stoffen hebben een negatieve invloed op onze gezondheid: toename van luchtwegaandoeningen en ademhalingsproblemen, bronchitis, astma, ... Door de meest vervuilende voertuigen geleidelijk aan de toegang tot het Brussels Gewest te ontzeggen, dragen we bij tot de verbetering van de luchtkwaliteit.

►  Waaruit bestaat deze LEZ concreet?

Het volledige grondgebied van het Brussels Gewest (de 19 gemeenten) zullen bij deze lage-emissiezone betrokken zijn. Toegangscriteria, gebaseerd op de brandstof en de Euronorm van het voertuig bepalen welke voertuigen nog mogen rijden binnen de zone.

De invoering van deze maatregel gaat gepaard met een overgangsperiode van 9* maanden waarbinnen enkel waarschuwingen zullen worden gegeven om de burgers toe te laten zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Vervolgens zal het niet naleven van de toegangscriteria tot een administratieve geldboete van 350 euro* leiden.

In 2018, het eerste toepassingsjaar, zullen de dieselvoertuigen met Euronorm 0 en 1 worden verboden. Geleidelijk aan zullen de toegangsvoorwaarden strenger worden.

* onder voorbehoud van de goedkeuring van de teksten door de Brusselse wetgever

►  Welke voertuigen zijn betrokken?

Alle voertuigen (personenwagens, bestelwagens, bussen en autocars) die Brussel binnenrijden, zullen aan een controle worden onderworpen, ongeacht of ze in België of in het buitenland zijn ingeschreven.

Met uitzondering van moto’s, voertuigen van +3.5t (voor goederentransport), de prioritaire voertuigen, enz. Voor bepaalde voertuigen moet een afwijking worden gevraagd (aanvraag mogelijk vanaf de zomer van 2018).

►  Welke voertuigen uit mijn bedrijfsvloot zijn betrokken?

Om de Euronorm van het voertuig te kennen, kan u de grijze kaart ervan raadplegen. Indien de Euronorm niet vermeld is, zal de datum van de eerste inschrijving in aanmerking worden genomen.

Om u te helpen kan u ook gebruikmaken van de chassistool die beschikbaar is op deze website. Door het chassisnummer in te voeren (een of meerdere nummers kunnen worden gedownload) zal u tegelijkertijd de Ecoscore en de Euronorm van uw auto kennen.

Tegen het einde van 2018 zal ook een simulatietool online staan op deze website. Deze informatie over uw voertuig maakt het mogelijk de datum te kennen vanaf wanneer het voertuig verboden zal zijn in de Brusselse LEZ.

►  Bestaan er premies voor de aankoop van een nieuwe wagen?

Onder bepaalde voorwaarden kent het Gewest investeringspremies toe voor de aanschaf van fietsen, (bedrijfs- en weg)voertuigen met elektrische aandrijving, hybride aandrijving of met een brandstofcel. Dat geldt eveneens voor de aanpassingen die ermee samenhangen. Alle informatie over deze premie is beschikbaar op de website van Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Deze premie wordt momenteel ook herzien om nog beter te beantwoorden aan de realiteit van de bedrijven die betrokken zijn bij de LEZ.

►  Dat extra duwtje!

U hebt ongetwijfeld reeds talrijke maatregelen genomen om de verplaatsingen van de werknemers met het openbaar vervoer, de fiets, te voet of via carpooling aan te moedigen. Zet de dynamiek van uw BVP voort door bestaande maatregelen te versterken, zelfs nieuwe maatregelen in te voeren om uw medewerkers die hun verplaatsingswijze moeten veranderen een antwoord te bieden.

Alle informatie over de verplichting van een BVP vindt u hier.

►  Informeer uw personeelsleden!

U kan de informatie betreffende de lage-emissiezone en de werking ervan ook doorgeven aan uw werknemers. Aarzel niet om hiervoor contact met ons op te nemen op info@lez.brussels of 02/775.75.75 om brochures of affiches te bestellen. Elektronische informatietools (video’s, audiospots, enz.) zullen ook beschikbaar zijn via deze links: voor NL tools of voor FR tools.

Alle informatie over de LEZ is terug te vinden op de website.

De invoering van de LEZ is een project met medewerking van meerdere administraties en actoren, in het bijzonder: Leefmilieu Brussel, Brussel Mobiliteit, het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, Brussel Preventie en Veiligheid en Brussel Fiscaliteit.