Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
OKTOBER 2019
►  Inhoud


►  Test de alternatieven als uw voertuig op 1 januari verboden wordt te rijden in de LEZ!

Zoals jullie waarschijnlijk al weten, is het hele grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met uitzondering de Ring) een lage-emissiezone (Low Emission Zone - LEZ), wat betekent dat de meest vervuilende auto's, bestelwagens én (mini)bussen niet meer mogen rondrijden in het verkeer. Vanaf 1 januari 2020, worden de toegangsvoorwaarden tot de LEZ ook aangepast. Vanaf deze datum mogen nl. geen dieselvoertuigen meer rondrijden met een EURO 3-norm (nadat reeds dieselvoertuigen met Euronorm 0, 1 en 2 en benzinevoertuigen met Euronorm 0 en 1 verboden werden om deel te nemen in het verkeer). Er wordt een transitieperiode van 3 maanden voorzien, lopende van 1 januari tot en met 31 maart. Tijdens deze periode zullen geen boetes worden uitgeschreven voor deze voertuigen, maar krijgen de bestuurders ervan een waarschuwingsbrief toegestuurd.

De controle gebeurt m.b.v. om en bij 300 camera's die geïnstalleerd zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die a.d.h.v. de nummerplaat van het voertuig kunnen nagaan of deze voldoet aan de criteria van de lage-emissiezone. De boete voor het niet respecteren van deze criteria loopt op tot 350 €.

Als mobiliteitscoördinator, twijfel er niet aan om deze informatie door te geven aan uw werknemers. Het kan immers zijn dat sommigen onder hen hun reisgewoonten zullen moeten veranderen om naar het werk te komen. Om te weten te komen tot wanneer een voertuig in de LEZ mag rondrijden, kan je gebruik maken van de simulator op de website www.lez.brussels.

Tenslotte, om uw werknemers bij deze transitie te helpen, kan u hen voorstellen om deel te nemen aan Mobility Passport (5-29 november), een uitdaging die hen de mogelijkheid geeft verschillende mobiliteitsdiensten in Brussel uit te proberen, zoals bvb. een (deel)fiets, een (deel)step, het openbaar vervoer, een deelauto, de taxi, enz. U kan alle informatie over deze uitdaging en het inschrijvingsformulier vinden via de website . Registreren moet voor 31/10/2019.

►  Een groenere vloot voor gemeente Sint-Joost

Sinds 2015 trekt de gemeente Sint-Joost-ten-Node de kaart van een duurzamer vlootbeheer, door in de eerste plaats verschillende elektrische voertuigen aan te kopen (personenwagens en utilitaire voertuigen). Zo rijden er reeds 12 dergelijke voertuigen rond in en rond de gemeente. Recent werden hier ook drie voertuigen op aardgas (CNG) aan toegevoegd, meer bepaald een bus voor leerlingenvervoer en twee bestelwagens. Het gemeentebestuur wil hiermee de luchtkwaliteit verbeteren, in het bijzonder in de omgeving van de scholen.

Momenteel gaan deze voertuigen hun CNG tanken in de Brusselse Rand, maar bijkomende stations zullen het binnenkort makkelijker maken om dichterbij - binnen het Brussels Gewest - CNG te kunnen tanken. Zo zijn er dit jaar twee nieuwe CNG-stations bijgekomen (Oudergem en Anderlecht) en zal er begin december nog één openen in Brussel (Vroegmarkt), wat het totaal op 4 stations brengt voor het Brussels Gewest (het eerste station bevindt zich in Anderlecht). Sint-Joost geeft hierbij duidelijk het goede voorbeeld door in te zetten op deze nieuwe voertuigtechnologieën.

►  FRDO: Uitreiking awards voor de meest duurzame deeleconomieplatformen - sector Mobiliteit | 28 november 2019 (16.00 u - 19.00 u | BEL Brussels, Tour & Taxis)

U wilt graag meer weten over deeleconomieplatformen en hun maatschappelijke impact? U wilt graag de platformen leren kennen die actief zijn op het gebied van mobiliteit? Dan kunt u de uitreikingsceremonie van de awards bijwonen en vervolgens samen met de verantwoordelijken en gebruikers van deze platformen hierover discussiëren onder het nuttigen van een drankje...

De wereld van de mobiliteit is in volle verandering, en de komst van nieuwe informatietechnologieën is daar niet vreemd aan. Deeleconomieplatformen - die tot voor enkele jaren nog nauwelijks bekend waren - breiden in snel tempo uit. Maken deze ontwikkelingen een duurzamere mobiliteit mogelijk?

Om deze platformen aan te moedigen na te denken over hun maatschappelijke impact en om die platformen te belonen die het meest 'hun best doen' op het gebied van duurzame ontwikkeling, hebben de FOD Economie, de FOD Mobiliteit en Vervoer en de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling besloten om samen awards uit te reiken aan deeleconomieplatformen die het meest in de lijn liggen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDGs) van de Verenigde Naties.

Een jury bestaande uit onder meer federale instanties, werknemers- en werkgeversorganisaties, ngo's en andere deskundigen, evalueerde de antwoorden die een tiental platformen heeft gegeven op de talrijke vragen die gesteld werden door de organisatoren van de award.

De tijd is nu gekomen om de prijzen uit te reiken aan de winnaars!

Programma (het volledige programma zult u spoedig op de website van de FRDO kunnen vinden):

  • Experts uit de sector zullen met ons komen praten over de ontwikkeling van deeleconomieplatformen, de belangrijkste problemen die hiermee verband houden, onder andere op het gebied van werkgelegenheid ;
  • De verschillende deelnemende platformen worden gepresenteerd en de laureaten worden beloond ;
  • De platformen presenteren zichzelf in infostands ;
  • We sluiten deze samenkomst af met een receptie.

De deelname aan dit evenement is gratis, maar we vragen u wel vooraf in te schrijven via deze link.

We zouden het erg waarderen als u deze uitnodiging verder verspreidt of deelt op uw profiel: https://www.facebook.com/pg/frdocfdd/events/.

Dit evenement zal in het Nederlands en in het Frans verlopen. Er wordt gezorgd voor simultaanvertaling.

Voor meer inlichtingen kunt u Fabrice Dehoux contacteren (fabrice.dehoux@cfdd.be - 02/743 31 53).

►  Naar het werk zonder auto - Week van de Mobiliteit

De actie Naar het werk zonder auto wil duurzame verplaatsingswijzen promoten. Ze wil de perceptie van automobilisten veranderen door hen te laten ondervinden wat het is om de auto op vrijwillige basis een weekje thuis te laten.

Na een succesvolle eerste poging om bedrijven aan te sporen om een stapje verder te gaan tijdens de Week van de Mobiliteit, gaan we dit jaar verder met de actie Naar het werk zonder auto. Dit jaar sloten Elia en Pernod Ricard voor 1 dag hun parking!

Bij Elia namen ze zelf de openbare ruimte terug in door enkele parkeerplaatsen te bezetten met strandstoelen, bankjes en een spel reuzenschaak!

Gratis materiaal voor alle Brusselse bedrijven en gratis openbaar vervoer voor de automobilisten

Zoals elkaar jaar kon elk Brussels bedrijf gebruik maken van het communicatie- en sensibiliseringsmateriaal van Brussel Mobiliteit. Maar liefst 170 bedrijven ging op dat aanbod in. Zij kregen het materiaal geleverd per fietskoerier.

Nieuw dit jaar was dat er gratis tickets voor het openbaar vervoer en Villo! beschikbaar waren voor automobilisten. Maar liefst 447 automobilisten testen gedurende 1 week een alternatief voor de wagen. En met succes, maar liefst 13% gaf aan na deze test onmiddellijk over te schakelen naar een meer duurzame verplaatsingswijze en 40% overweegt sterk om toch minstens op meer de auto thuis te laten.

.

.

►  Fietsenstallingen: Een goed voorbeeld van het Sint-Pieterziekenhuis?

Naar aanleiding van hun laatste bedrijfsvervoerplan heeft Leefmilieu Brussel een audit uitgevoerd op de site van het Sint-Pieterziekenhuis, waarbij bijzondere aandacht werd besteed aan de fietsenstallingen voor het personeel. Uit de audit bleek dat men de richtlijnen van het BVP-besluit niet helemaal had gevolgd: er waren te weinig fietsenstallingen, het soort fietsenstalling was niet conform en er was amper plaats om met je fiets te manoeuvreren.

Op advies van Leefmilieu Brussel heeft het Sint-Pietersziekenhuis dan beslist om hun fietsenstalling volledig te renoveren en de bestaande fietsenstallingen te vervangen door omgekeerde U-bogen, die op voldoende afstand van elkaar geplaatst werden om nog comfortabel te kunnen manoeuvreren én toch een zo groot mogelijk aantal plaatsen te kunnen aanbieden (58 plaatsen).

Daarnaast werd een nieuwe beveiligde fietsenstalling geïnstalleerd in de parkeergarage voor auto's. Hierbij werden 9 autoparkeerplaatsen opgeofferd om 90(!) fietsenstallingen te kunnen plaatsen. Deze nieuwe parkeergarage voldoet ook aan alle normen op vlak van te respecteren afstanden en manoeuvreerruimtes.

De nieuwe fietsenstallingen werden ingehuldigd tijdens de Week van de Mobiliteit. We willen graag hiermee het Sint-Pietersziekenhuis bedanken voor hun welwillendheid en de kwaliteit van het eindresultaat.

Indien u in uw bedrijf de fietsenstallingen ook conform wilt maken, of gewoon enkele verbeteringen wilt aanbrengen, twijfel dan niet om contact met ons op te nemen (via het emailadres pdebvp@leefmilieu.brussels) voor advies. Voor informatie kan je ook altijd terecht op volgende pagina.

Hier zijn de links naar de foto's en de plannen van de gerenoveerde fietsenstalling en de nieuwe fietsenstalling.

►  Cycle!

Brussel Mobiliteit lanceert binnenkort een nieuwe Bike for Brussels-campagne: Cycle!

Fit en gezond zijn, is iets waar zowel werknemer als werkgever baat bij hebben. Sporten is belangrijk, meer fietsers in Brussel ook! Heeft jouw bedrijf een fitnesszaal en wil je in het kader van je bedrijfsvervoerplan een unieke en innovatieve tool gebruiken om je werknemers te sensibiliseren voor de fiets?

Laat het ons weten via velofiets@sprb.brussels en wie weet staat deze fiets binnenkort een week in jullie fitnesszaal om je werknemers hun reële traject per fiets te laten testen.