Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
MEI 2018
►  Inhoud


►  In touch met Leefmilieu Brussel!

Leefmilieu Brussel stelt een nieuwe dienst ter beschikking: beheer vanaf nu uw abonnementen op publicaties, kies de thema’s waarvan u op de hoogte wilt worden gebracht en blijf geïnformeerd over de activiteiten en evenementen die u het meest boeien.

Kies wat u interesseert: met één klik maakt u deel uit van de community van Leefmilieu Brussel en bevestigt u uw voorkeuren inzake abonnementen en interessecentra die u aanbelangen. Klik hier om uw profiel te vervolledigen.

Leefmilieu Brussel respecteert natuurlijk de wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, ook wat betreft deze enews.

►  Maatregel 5 van het BVP onder de loep

Onder de verplichte maatregelen valt de maatregel over de promotie van het openbaar vervoer en de fiets. Deze maatregel is onderverdeeld in 6 ondermaatregelen, waarvan er minstens 2 ter beschikking moeten zijn in uw bedrijf. Beschikt u over meer dan 10 bedrijfswagens, dan is onder-maatregel 5 verplicht.

Het is deze ondermaatregel 5, getiteld combinatie of vervanging van de bedrijfswagen, die voor veel verwarring en consternatie zorgt. Leefmilieu Brussel heeft een aantal flowcharts uitgewerkt ter verduidelijking.

 • Flowchart 1: Dit schema geeft weer hoe Leefmilieu Brussel beoordeelt of uw bedrijf met deze maatregel conform is met de wetgeving. M.a.w. het schema bevat vragen die u zichzelf kunt stellen over de opties die mogelijk zijn in uw bedrijf en waardoor u aan de hand van uw antwoorden kunt achterhalen of u conform bent of niet.
 • Flowchart 2: Wat zijn de concrete implicaties, welke mogelijkheden zijn er. Hiermee beantwoorden we de vraag hoe deze verschillende opties combineerbaar moeten zijn voor de werknemer die er gebruik van wilt maken. Als bedrijf kan u zelf ook enkele keuzes maken in wat u wel of niet aanbiedt of onder welke voorwaarden.
 • Flowchart 3: In het derde schema kan u terugvinden welke werknemers gebruik kunnen maken van de opties ten gevolg van ondermaatregel 5 en de verschillen in wat er voor hun mogelijk is. Hier gaan we gaan ervan uit dat u een mobiliteitspakket (5.1) aanbiedt. Als u dit niet doet, moet u de opties uit 5.2 aanbieden.
►  Mobility Manager Training 2018 – 2019

De opleiding "Mobility Manager" is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer en geven het woord aan belanghebbenden uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector.

De Nederlandstalige sessie 2017/2018 is net afgelopen. De volgende zal georganiseerd worden in het voorjaar van 2019. Mocht je toch al willen deelnemen dan kan u zich wel nog dit jaar inschrijven voor de Franstalige sessie.

Het programma wordt verspreid over 6 opleidingsdagen:

 • Dag 1: De sleutel tot een succesvol vervoerplan
 • Dag 2: Projectbeheer - Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan
 • Dag 3: De verschillende maatregelen: de «actieve modi», het openbaar vervoer, de New Ways of Working
 • Dag 4: De verschillende maatregelen: de auto anders
 • Dag 5: Communicatie en sensibilisatie - Intermodaal bezoek
 • Dag 6: In de praktijk : «Aan het werk!»

NL opleiding: voorjaar 2019 (info voor inschrijvingen volgt later).

FR opleiding: 5/10 – 19/10 – 9/11 – 30/11 – 14/12/2018 en 11/01/2019.

Waar: Brussel Mobiliteit CCN (Noordstation): Vooruitgangsstraat 80, 1030 Brussel

Prijs: 250 EUR voor bedrijven met meer dan 200 werknemers en 125 EUR voor kleinere bedrijven, openbare instellingen, gemeenten en vzw's.

Inschrijving: online via volgend inschrijvingsformulier. (opgelet, enkel voor FR sessie) Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.

Meer info: Traject Mobility Management of mail of 09 312 34 33 .

►  BIKE BRUSSELS 2018

Bevordert je bedrijf de modal shift naar de fiets met een innovatief fietsbeleid?

In het kader van Bike Brussels 2018, het Brusselse salon toegespitst op de stedelijke fiets, beloont pro velo innovatieve fietsprojecten. Op 14 september 2018 wijst een jury mobiliteitsprofessionals Bike brussels award winnaars aan in vijf categoriën (Brusselse bedrijven, start-ups, scholen, fietswinkels en gemeenten).

Schrijf het project van je bedrijf in voor 30 augustus 2018, middernacht via de site, en maak kans op:

 • een Bike Brussels Award in de categorie 'bedrijven'
 • een filmpje dat je fietsbeleid in de kijker zet
 • extra zichtbaarheid voor je project op het Bike Brussels salon, dat van 14 tem 17 september 2018 plaatsvindt in T&T

Meer info : op de website.

►  Bike Experience helpt je op weg!

Je bent lichtjes jaloers op de mensen die zich met de fiets vlot door het Brusselse verkeer weven? Maar je hebt nog schrik om zelf in het zadel te springen?

De zon schijnt en je hebt zin om je stalen ros van stal te halen. Maar hoe zat het ook weer met de wegcode? Met onze Bike Experience-actie zetten we Brusselaars op het zadel. De ervaring omvat een theoretische en een praktische opleiding om veilig in het stadsverkeer te fietsen, en een persoonlijke begeleiding op maat. Het project heeft zijn effectiviteit bewezen: 70% van de deelnemers blijft fietsen na hun deelname aan Bike Experience.

Om iedereen zo makkelijk mogelijk te laten delen in de ervaring, kan je met je eigen fiets komen, of kan je er (gratis) een huren van Pro Velo.

Meer info: op de website.

►  SAVE the date: Vorming Duurzaam Vlootbeheer bij de overheden

Wanneer: dinsdag 23 oktober

Waar: Leefmilieu Brussel, Havenlaan 86c, 1000 Brussel

Voor wie: Brusselse overheden

Waarom: Hoe groen zijn de Brusselse overheidsvloten nu en wat brengt de toekomst? Het Besluit ‘Voorbeeldgedrag’ wordt geëvalueerd en geïllustreerd met getuigenissen van vlootbeheerders.