Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
MEI 2019
►  Inhoud


►  Mobility Passport - Uitdaging

Maestromobile, Mo en BECI, gesteund door de Brusselse Regering en Brussel Mobiliteit, lanceren een nieuwe mobiliteitsuitdaging: Mobility Passport.

Vanaf 5 juni worden u en uw bedrijf uitgenodigd om gedurende 3 weken gratis deel te nemen aan deze uitdaging. Het doel van Mobility Passport is om iedereen in staat te stellen zoveel mogelijk verschillende mobiliteitsoplossingen uit te testen en zo het potentieel van deze (nieuwe) mobiliteitsdiensten te activeren.

Deelnemers krijgen een toolbox ter beschikking met informatie over het heersende aanbod aan mobiliteitsdiensten (met kortingsbonnen om zonder kosten te kunnen experimenteren!), tutorials en quizzen om zich te voorbereiden op de uitdaging.

Meer informatie kan u alvast vinden op de website en in onze brochure .

►   Mybike.Brussels, een nieuwe schakel in de strijd tegen fietsdiefstal in Brussel

Fietsdiefstal is een ernstig probleem in Brussel. Het vormt één van de belangrijkste klachten bij werknemers die per fiets naar het werk komen. Lange tijd hanteerde men het graveren van het rijksregisternummer op het fietskader als strijdmiddel tegen fietsdiefstal. Deze methode is echter niet vrij van problemen; bijvoorbeeld bij het (door)verkopen van een fiets, of voor bepaalde types van kaders.

Daarom lanceerde Brussel Mobiliteit eind maart 2019 het gratis registratie- en markeringsplatform mybike.brussels.

Via dit platform kan je werknemer zijn of haar fiets online registreren, waarna een onverwijderbare sticker wordt opgestuurd naar het opgegeven adres.

Via een QR-code op deze sticker kan iedereen (een agent, een potentiële koper) in een oogopslag nagaan of deze fiets al dan niet gestolen is. Indien de fiets als gestolen werd opgegeven, kan zo de rechtmatige eigenaar gecontacteerd worden.

►  COOVI-Parking heropend!

Maandagochtend 20 mei werd de overstapparking COOVI aan de Ring in Anderlecht heropend. De P+R COOVI-parkeertoren zal met 1300 parkeerplaatsen als grootste overstapparking vooral dienen om de instroom van wagens in het Brussel te temperen.

De parking sluit aan op het openbaar vervoersnetwerk van de MIVB (Metro 5) en De Lijn. De parking heeft ook een beveiligde fietsenstalling met plaats voor 300 fietsen. Deze P+R is bovendien, net zoals de parkings Kraainemn en Stalle toegankelijk (vanaf de Ring en de N6) voor auto’s die Brussel niet meer binnen mogen omwille van de Lage-emissiezone: zie de kaart van de LEZ voor meer informatie.

Om je medewerkers te informeren over de tarieven en abonnementsformules kan je hier terecht (de parking is gratis tot het einde van 2019.

Een overzicht van de andere P+R parkings in het Brussels Gewest vindt je terug op de website van Parking.Brussels.

Brussel Mobiliteit plant daarnaast ook nog een uitbreiding van de parkings Stalle en Kraainem en de bouw van een nieuwe overstapparking aan de Heizel (Esplanade).

►  Publicatie van het eerste evaluatierapport van de LEZ

Eén jaar na de invoering van de Lage Emissie Zone (LEZ), publiceert Leefmilieu Brussel een eerste evaluatierapport. Dit rapport gaat in op de belangrijkste fasen van de invoering van de LEZ en op de effecten van de LEZ op het aantal voertuigen op de weg en op de luchtkwaliteit.

Zo kunnen we op basis van de gegevens van de ANPR-camera’s die in het hele gewest geïnstalleerd werden, vaststellen dat het aantal van de oudste dieselwagens op de weg met ongeveer 70% is gedaald in 2018.

Deze wijziging in de samenstelling van het wagenpark gaat gepaard met een vermindering in de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen door personenwagens op de weg. Tussen juni en december 2018 wordt de daling geschat op 4,7% voor stikstofoxiden (NOx) en 6,4% voor microdeeltjes (PM2,5).

Deze daling zal op termijn leiden tot een verbetering van de luchtkwaliteit in het hele gewest, zoals reeds vooropgesteld werd in de prognoses van Leefmilieu Brussel.

Tot slot onderstreept het rapport het belang om de maatregelen voor automobilisten die getroffen worden door de LEZ te versterken om hen te helpen bij het kiezen voor andere vervoerswijzen zoals wandelen, fietsen, openbaar vervoer en autodelen.

►  E40 Versmald!

Ondertussen heeft iedereen het wel al gezien of gehoord : De E40 werd op maandag 13 mei versmald op Brussels grondgebied van 6 naar 4 rijstroken. Hierbij werd de maximumsnelheid ook aangepast van 120 naar 50 kilometer per uur.

De herinrichting van de dit stukje autosnelweg tot stadsboulevard behoort nl. tot één van de vele maatregelen die in het nieuwe Gewestelijk Mobiliteitsplan Good Move voor de komende 10 jaar opgesteld werd.

Dit vooruitstrevend plan, waarbij veiligheid en levenskwaliteit dé centrale thema’s vormen, beschrijft hoe de mobiliteit in het Brussels Gewest verbeterd kan worden door o.a. verkeersassen opnieuw te ontwerpen, meerdere voetgangerszones in te richten, het aanbod van de MIVB uit te breiden en in te zetten op actieve mobiliteit (stappen en fietsen). De herinrichting van de E40 op Brussels grondgebied kadert binnen deze visie op de mobiliteit en zal in een later fase definitief worden heraangelegd.