Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
JUNI 2020
►  Inhoud

Informatie
SAVE THE DATE
!! UITSTEL BVP !!


►  !! Uitstel van de actualisatie van het bedrijfsvervoerplan !!

De Brussels regering heeft vorige week besloten om het opstellen van het bedrijfsvervoerplan uit te stellen met één jaar. Dit betekent dat de referentiedatum voor het opstellen het bedrijfsvervoerplan 30 juni 2021 wordt (in plaats van 30 juni 2020) en de nieuwe deadline voor het indienen van het plan 31 januari 2022 (in plaats van 31 januari 2021). Dit uitstel heeft voor alle duidelijkheid ook betrekking op de Federale Diagnostiek voor woon-werkverplaatsingen.

COVID-19 en de uitzonderlijke gezondheidscrisis die volgde na deze pandemie heeft nog steeds een aanzienlijke invloed op onze werk- en mobiliteitsgewoonten. Een mobiliteitsenquête afnemen bij werknemers in deze omstandigheden zou dan ook een beeld geven van deze zeer specifieke context, maar zou geen goede basis kunnen vormen om de impact van het vervoerplan van de voorbije jaren te evalueren en om nieuwe doelstellingen te formuleren voor de komende jaren.

Net daarom wordt de huidige cyclus verlengd met één jaar, waarna een nieuwe cyclus zal starten van 3 jaar. Hierdoor kunnen de bedrijven die al een vervoerplan hadden opgesteld, de focus leggen op het uitvoeren van hun actieplan in deze nieuwe mobiliteitscontext : lessen trekken uit het veralgemeende telewerk, extra inzetten op actieve mobiliteit, juiste informatie geven over het gebruik van het openbaar vervoer, ...

Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit, zullen de bedrijven blijven ondersteunen tijdens het komende jaar door opleidingen en webinars te organiseren, audits uit te voeren en al jullie vragen te beantwoorden.

Zowel Bike Project als de Mobility Manager training zullen dit jaar doorgaan.

►  Bike For Brussels - Post Corona

De voorbije maanden waren ook voor uw bedrijf ongetwijfeld de uitdagendste ooit. Met zijn allen moesten we ons heruitvinden.

Onszelf verplaatsen, hoorde daar ook bij. Overal zagen we Brusselaars de auto inruilen voor de fiets om naar de winkel, het werk of het park te gaan. Maar nu we in een nieuwe fase terechtkomen, is het belangrijk om in het zadel te blijven.

Want fietsen houdt niet alleen uw werknemers in vorm, het draagt ook bij aan de levenskwaliteit in onze stad, met properdere lucht en minder verkeersellende. Ook uw bedrijf geniet van gezondere en stressvrije werknemers, gewoon door gezamenlijk te blijven trappen.

Voelt u er wel iets voor om uw werknemers in het zadel te houden of om ze erop te krijgen? Ga naar bike.brussels en ontdek hoe u met uw werknemers kan #blijventrappen.

►  Exitstrategie: meer ruimte voor fietsers en voetgangers

Er worden momenteel verschillende maatregelen genomen waardoor stappen en trappen het nieuwe normaal worden om naar het werk te gaan. Veel Brusselse gemeenten richtten tijdelijk woonerven, fietsstraten of voetgangerszones in. Brussel Mobiliteit werkte een plan uit van 40 km tijdelijke infrastructuur, die geleidelijk aan aangelegd wordt.

Zo kunnen meer fietsers een veilige afstand van elkaar houden en wordt het fietsgebruik voor korte afstanden aangemoedigd om het openbaar vervoer te ontlasten. Ontdek hier de kaart.

►  Park + Bike

Brussel denkt ook aan de pendelaars! Naast de 40 km nieuwe fietspaden die Brussel Mobiliteit heeft aangelegd, stellen Parking.Brussels, de stad Brussel en verschillende mobiliteitsoperatoren een Park + Bike-oplossing voor: parkeer de wagen op een pendelparking en zet de rit in Brussel verder met de fiets of step.

Op de kaart hiernaast kan je alle parkings vinden, vanwaar je je traject kan voorzetten met een Villo!, Billy-Bike of Dott-step. Stippel met de routeplanner.bike.brussels snel je route online uit, via het netwerk van gewestelijke fietsroutes. Kijk zeker ook op de website van Brussel Mobiliteit voor meer details en promocodes voor je werknemers!

►  Mobility Manager opleiding in het Frans

Komend najaar organiseert Traject in samenwerking met Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit de opleiding tot Mobility Manager. Let op: deze opleiding zal in het Frans verlopen.

Deze opleiding duurt in totaal 6 dagen (16/10, 30/10, 13/11, 27/11, 11/12, 08/01/21) en is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer en geven het woord aan stakeholders uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector.

De opleiding vindt telkens plaats op een vrijdag, van 9 tot 17u. Inschrijven kan via deze link.

Meer informatie kan je vinden in de brochure (enkel FR).

►  Europese prijs voor Good Move, het nieuwe Brusselse gewestelijk mobiliteitsplan

Goed nieuws! Good Move, het Gewestelijke Mobiliteitsplan voor de komende 10 jaar viel onlangs in de prijzen! De "Sustainable Urban Mobility Plan" (SUMP) Award wordt elk jaar door de Europese Commissie uitgereikt aan steden die zich inzetten voor vernieuwende transportoplossingen.

Niet alleen de vooruitstrevende visie op de stad als ecosysteem, maar ook de participatie en betrokkenheid van alle Brusselse stakeholders (de bevolking, bedrijven, lokale overheden) bij de opmaak van het plan werden zeer positief beoordeeld.

In de komende tien jaar zal Brussel broodnodige veranderingen ondergaan, met meer ruimte voor bewoners, bedrijven, bezoekers, schonere lucht en 50 autoluwe wijken.Iedereen kan het plan raadplegen via deze link.