Cliquez ici pour la version francophone
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Qui sommes-nous ? Contact
Digitale nieuwsbrief van de Opvolgingscel van de bedrijfsvervoerplannen
Leefmilieu Brussel – BIM en Mobiel Brussel – BUV
Januari 2013
INHOUD:

Schrijf je in voor Bike Experience 2013!

Wens je het fietsen aan te moedigen binnen je bedrijf? Doe dan mee aan Bike Experience en zet meer werknemers op de fiets.

Van 2 tot 17 mei 2013 kan je je gratis inschrijven voor de 4de editie van Bike Experience. Het is een initiatief van de Brusselse fietsverenigingen, gecoördineerd door Pro Velo en in samenwerking met Mobiel Brussel.

Zij slaan de handen in elkaar om:

Vorig jaar stapten 37 instellingen mee in dit project. Een ideale manier om zich veilig en op professionele wijze in dit fietsavontuur te storten en te genieten van aandacht in de media.

Ingeschreven bedrijven, overheidsdiensten, verenigingen of geregistreerde organisaties ondertekenen de Bike Challenge. Dit document beschrijft de details van de wedstrijd en de regels verbonden aan de inschrijving.

Uw belangrijkste taak, van 1 tot en met 31 maart 2013, is het zoeken van fietsers en coaches die wensen deel te nemen aan Bike Experience.

Meer info en inschrijven: Daphné Lauwers 02.517.17.63 of challenge@bikeexperience.be


Een andere aanpak om te carpoolen?!

In 2012 werd voor het tweede jaar oprij een oproep gericht aan de Brusselse bedrijven om een carpoolproject op te zetten. Na 9 maand begeleiding zijn de resultaten positief.

Een nieuwe oproep tot deelname is gelanceerd gezien de tevredenheid en het enthousiasme van de bedrijven voor dit project. Alle bedrijven met een vervoerplan die de mobiliteit van hun personeel willen verbeteren en carpoolen willen stimuleren kunnen zich inschrijven.

Ongeveer 10 bedrijven zullen geselecteerd worden. Belangrijk om te weten is dat voortaan de bereikbaarheid van uw bedrijf met het openbaar vervoer een doorslaggevend criterium zal zijn voor de selectie, waarbij bedrijven die minder goed bereikbaar zijn een streepje voor hebben.

Wat stelt Taxistop voor? De vzw zal u van april tot december 2013 doorheen de verschillende stappen begeleiden: een analyse van de mobiliteit van uw bedrijf, creatie van een databank met interne gegevens voor carpooling, een opleiding hoe de databank te gebruiken, hulp bij het opzetten van stimulansen, ontwikkeling van specifieke communicatie gericht aan uw werknemers en voorstellen van denksporen om verder op weg te gaan.

Zin om deel te nemen? Vervolledig dit formulier voor 28 februari 2013 en stuur terug naar Sandrine Vokaer (Taxistop, Theresianenstraat 7a/c - 1000 Brussel - svo@taxistop.be.

Meer informatie: Contacteer Sandrine Vokaer (Taxistop - svo@taxistop.be) of Christian Van de Velde (Mobiel Brussel - cvandevelde@mrbc.irisnet.be).


Een parkeerplan voor het Gewest

Momenteel is parkeren in Brussel niet zo simpel: de reglementering van de parkeerzones, de tarieven, de voorwaarden voor het verkrijgen van een parkeerkaart,. verschillen van gemeente tot gemeente.

Het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan brengt daar verandering in. Het harmoniseert en vereenvoudigt de parkeerregels in het hele Gewest. Het zorgt voor een gelijke behandeling van alle parkeerders in Brussel en houdt rekening met de noden van alle weggebruikers, ongeacht hun vervoermiddel.

Ook voor de bedrijven is dit belangrijk! Van 21 januari tot en met 21 maart, nodigt Mobiel Brussel u uit om het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan te raadplegen en uw opmerkingen over te maken via dit formulier .

Daarnaast zullen er ook verschillende discussiegroepen worden georganiseerd om uw opmerkingen en suggesties over het ontwerpplan te verzamelen zodat een grondig debat over de verschillende voorziene maatregelen zal kunnen plaatsvinden. Indien u wilt deelnemen aan de discussiegroepen gelieve dit formulier in te vullen en terug te sturen naar het aangeduide adres voor 6 februari 2013.