Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
FEBRUARI 2018
►  Inhoud


►  Eerste netwerkmeeting Brusselse mobility managers!

Zoals aangekondigd op het Mobility Salon gaat op 20 maart 2018 de eerste netwerkmeeting voor Brusselse Mobility Managers door.

De aanpassingen bij de verplichte maatregel 5 van het bedrijfsvervoerplan werd bij vele bedrijven onthaald als het zorgenkindje en vele bedrijven roepen om hulp. We willen daarom deze eerste meeting helemaal besteden aan deze topic. Lijst al uw vragen op over deze verplichte maatregel waarbij bedrijven met minimum 10 bedrijfswagens verplicht zijn een mobiliteitspakket aan te bieden OF een bedrijfswagen in combinatie met een jaarabonnement voor een fietsdeelsysteem en jaarabonnement openbaar vervoer aan te bieden.

De netwerkmeeting start om 8u30 met ontvangst en koffie. Afsluiten doen we om 10u30.

Waar: Proximus Center op de Koning Albert II Laan 27, 1000 Brussel.

Inschrijven gratis maar verplicht: op deze link tot 15 maart. Opgelet: het aantal plaatsen is beperkt.

►  Word lid: Corporate Mobility Managers Brussels

Uit een rondvraag bij Brusselse Mobility managers bleek de nood aan een netwerk om de mobility managers van Brusselse bedrijven met elkaar in contact te brengen alsook met de overheid hoog te zijn.

Het Brussels Gewest besloot de vraag te beantwoorden en richtte een netwerk op. Met een aantal ‘netwerkmeetings’ per jaar (met hierboven onze eerste meeting) en een gesloten LinkedIn groep is het de bedoeling om kennis en ervaring uit te wisselen, informatie rond het mobiliteitsbeleid in Brussel bespreekbaar te maken en van elkaar te leren.

Via deze groep blijven de leden daarnaast ook op de hoogte van relevante activiteiten binnen en buiten het netwerk rond mobiliteit.

Tik ‘Corporate Mobility Managers Brussels’ in op LinkedIn en vraag uw lidmaatschap aan!

Heeft u nog geen profiel op LinkedIn? Volg de stappen op deze link en u kan onmiddellijk aan de slag.

►  Wat wordt bedoeld met ‘noodsituaties’ in het BVP

Voor vele bedrijven heeft deze verplichte maatregel van het bedrijfsvervoerplan ook wat verduidelijking nodig. De term ‘noodsituaties’ zorgt vooral voor extra bezorgdheden, we verkiezen om voortaan de term ‘uitzonderlijke situaties’ te gebruiken.

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering stelt dat er specifieke en operationele acties voor de aanpak van een noodsituatie of dus uitzonderlijke situatie, die een impact heeft op de mobiliteit van werknemers, vastgelegd moeten worden. En dit uiterlijk tegen 31 oktober 2018.

Het betreft maatregelen die de impact op de bedrijfsactiviteiten moeten beperken, zoals het stimuleren van de modal shift, het aanzetten tot carpooling of het organiseren van telewerk. Daarbovenop is het bedrijf verplicht om in een geval van dergelijke uitzonderlijke situatie(s) zo snel mogelijk te communiceren over zijn genomen maatregelen alsook over zijn multimodale bereikbaarheid.

Wat wordt er concreet van u verwacht?

Stel een procedure op die in werking treedt bij deze uitzonderlijke situaties die een impact hebben op de mobiliteit van uw werknemers. U maakt een document (dat u opneemt in uw draaiboek, beleidskader,…) waarin (minstens) staat:

  • Over welke situatie(s) de procedure handelt of als reactie op welke wettelijke verplichting de procedure opgesteld is.
  • Wie in uw bedrijf verantwoordelijk zal zijn voor het opstarten en uitvoeren van de procedure.
  • Een lijst van maatregelen die toepasbaar zijn voor minstens één van de mogelijke situaties waar de procedure over handelt.
  • Dat er een communicatiebericht wordt opgesteld aan al de werknemers waarin de situatie kort toegelicht wordt, de meest passende maatregelen worden voorgesteld en wie ze kunnen contacteren bij vragen.
  • Dat eventuele veranderingen in de situatie, de toegepaste maatregelen of het einde van de situatie eveneens gecommuniceerd worden.

De infopagina op onze website werd aangepast, u vindt deze hier.

►  Nieuwe app ‘Brussels Air’

Er werd een nieuwe app "Brussels Air" ontwikkelt door Leefmilieu Brussel die het mogelijk maakt de evolutie van de concentraties vervuilende stoffen in de omgevingslucht voortdurend en in real time te volgen. Het gaat om metingen geregistreerd op het telemetrisch net van het Brussels Gewest en op Belgisch niveau verzameld door de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL).

Met deze app weten u en uw werknemers beter in welke mate jullie blootgesteld zijn aan de vervuiling van de omgevingslucht en worden jullie gewaarschuwd bij een vervuilingspiek of wanneer het Hitte- en Ozonplan in werking treedt. Meer info vindt u op de website.

Een andere mogelijkheid om op de hoogte te blijven over de luchtkwaliteit is het gratis ontvangen van een waarschuwingsboodschap.

Inschrijven kan via deze link , ofwel per e-mail of per sms door PIEK te sturen naar 3004 (0,15 €/sms) met de GSM waarop u de waarschuwingen wenst te ontvangen.

►  Mobility Salon – Bedankt voor jullie deelname!

De vijfde editie van het Mobility Salon, georganiseerd door Brussel Mobiliteit en Leefmilieu Brussel, was een groot succes: maar liefst tweehonderd inschrijvingen en een dertigtal standhouders tekenden present op 30 januari in het Square – Brussels Meeting Center. Het doel: best practices zo goed mogelijk verspreiden door de bedrijven zelf het woord te geven, uitwisseling tussen de mobiliteitscoördinatoren mogelijk maken, en het aanbod aan mobiliteitsdiensten in Brussel in de kijker zetten aan de hand van informatiestands. Dit succes is vooral te danken aan de sprekers en standhouders. Jullie zijn/waren een ware inspiratiebron, waarvoor dank!

De presentaties van die dag vinden jullie terug op de website van Leefmilieu Brussel.

Heb je zin om volgend jaar ook te komen spreken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

►  BENEFIC: innovatief project!

De projectoproep BENEFIC is officieel geopend! Projectvoorstellen voor alternatieve laad- en tankinfrastructuur kunnen vanaf heden ingediend worden. Heeft uw bedrijf innovatieve projectvoorstellen!?

Wat wordt gesubsidieerd?

Het gaat om de subsidiëring van de volgende alternatieve brandstofcategorieën: oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen, elektrische taxi’s en elektrische bussen, CNG en LNG infrastructuur, waterstof tankinfrastructuur en walstroom voor de binnenvaart.

De maximale financiële steun bedraagt 20% van de kosten die in aanmerking komen voor de infrastructuurwerken.

Wat is de deadline voor indiening?

De deadline voor indiening van projectvoorstellen is vastgesteld op maandag 14 mei 2018 om 23u59.

Hoe een projectvoorstel indienen?

De aanvraagdocumentatie en bijkomende informatie is beschikbaar via deze link.