Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
DECEMBER 2018
►  Inhoud►  Mobility Salon 29/01/2019

Op dinsdag 29 januari vindt het 6e Mobility Salon voor de Brusselse Bedrijven plaats van 9u tot 14u in het Square Brussels Meeting Center (vlakbij het centraal station)!

We nodigen u graag uit om samen het aanbod van de verschillende mobiliteitsorganisaties te ontdekken op de infomarkt.

Daarnaast is het ook de ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere Mobility Managers tijdens conferenties van 30 minuten rond verschillende thema’s:

 • EDF Luminus komt getuigen hoe zij hun parking gedurende een week sloten;
 • De VRT, winnaar van de prijs ‘Naar het werk zonder auto’;
 • Het Erasmus ziekenhuis over The Bike Project;
 • De VUB hoe ze hun transport rationaliseerden;

We stellen u ook 3 interactieve workshops voor over:

 • Het BVP-formulier;
 • Een dieselban;
 • En het nieuwe gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove.

In afwachting kunt u zich alvast hier inschrijven!

►  Mobility Manager Training 2019

Nog niet deelgenomen? Schrijf je dan snel in, de plaatsen zijn beperkt!

De opleiding "Mobility Manager" is een zeer praktische opleiding die realistische en positieve oplossingen biedt ter bevordering van een duurzame mobiliteit binnen uw bedrijf. De sprekers zijn experts in het mobiliteitsbeheer en geven het woord aan belanghebbenden uit de openbare, de particuliere en de non-profit sector.

Het programma wordt verspreid over 6 opleidingsdagen:

 • Dag 1: De sleutel tot een succesvol vervoerplan
 • Dag 2: Projectbeheer - Voorafgaande analyse van uw mobiliteitsplan
 • Dag 3: De verschillende maatregelen: de «actieve modi», het openbaar vervoer, de New Ways of Working
 • Dag 4: De verschillende maatregelen: de auto anders
 • Dag 5: Communicatie en sensibilisatie - Intermodaal bezoek
 • Dag 6: In de praktijk :«Aan het werk!»

NL opleiding: 8/2 – 22/2 – 15/3 – 29/3 – 26/4 – 24/5/ 2019.

FR opleiding: najaar 2019 (info voor inschrijvingen volgt later).

Waar: Brussel Mobiliteit CCN (Noordstation): Vooruitgangsstraat 80, 1030 Brussel.

Prijs: 250 EUR voor bedrijven met meer dan 200 werknemers en 125 EUR voor kleinere bedrijven, openbare instellingen, gemeenten en vzw's.

Inschrijving: online via volgend inschrijvingsformulier. (opgelet, enkel voor NL sessie) Het aantal deelnemers is beperkt tot 20 personen.

Meer info: Traject Mobility Management of mail of 09 312 34 33.

►  De lage-emissiezone (LEZ) : In 2019 zal de LEZ ook voor benzinewagens gelden!

De lage-emissiezone die sinds 1 januari 2018 van kracht is in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal op 1 januari 2019 een nieuwe fase ingaan. Vanaf die datum zullen ook de dieselvoertuigen met euronorm 2 en de benzinevoertuigen zonder euronorm en met euronorm 1 verboden zijn. Van 1 januari tot 31 maart loopt een overgangsperiode van 3 maanden waarin geen boetes zullen worden verstuurd naar de personen van de voertuigen die net werden verboden. Tijdens die periode zullen de chauffeurs van deze voertuigen een waarschuwingsbrief krijgen.

We herinneren eraan dat de lage-emissiezone geldt voor personenwagens, bestelwagens en (mini)bussen en dat ze permanent van kracht is op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (met uitzondering van de Ring). De controle gebeurt aan de hand van 200 camera’s die in het Brussels Gewest zijn geplaatst en die op basis van de nummerplaat van het voertuig kunnen controleren of dit voertuig aan de toegangscriteria voor de lage-emissiezone voldoet. De boete voor het niet naleven van deze criteria bedraagt 350 euro.

Aarzel dus niet om deze informatie door te geven aan uw werknemers en bezoekers! Communicatietools zijn beschikbaar, zowel digitaal (tools in het NL/FR/EN), als in papieren versie (affiches, folders) via dit formulier.

U kan uw collega's ook aanmoedigen om te controleren tot wanneer hun voertuig in het Brussels Gewest mag rijden. Dat kan via een simulator die toelaat om op basis van de nummerplaat en de datum van eerste inschrijving te weten tot wanneer het voertuig zal mogen rondrijden: http://sim.lez.brussels/intro.

►   Noodplan bij verontreinigingspieken - de nieuwe folder is er !

Sinds 2018 beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over een noodplan bij verontreinigingspieken in de winter. Om de burgers beter te informeren en hen vooral de kans te geven te anticiperen op een situatie met verminderde luchtkwaliteit werd dit plan voor een aantal belangrijke aspecten bijgestuurd en is het in oktober in werking getreden.

De belangrijkste redenen zijn:

 • Een bijkomende verontreinigende stof : de fijne stofdeeltjes PM2.5 werden toegevoegd aan de twee verontreinigende stoffen die reeds werden gemeten (PM10 en NO2) zodat rekening kan worden gehouden met de uitdagingen inzake gezondheid.
 • De drempels werden herzien: de alarmdrempels en de genomen maatregelen als die drempelwaarden worden overschreden, werden geherdefinieerd, zowel om de burgers beter te informeren als om de verontreinigingsperiode beter aan te kunnen pakken.

In het raam van uw BVP en zijn noodplan bij verontreinigingspieken stelt Leefmilieu Brussel zijn nieuwe folder te uwer beschikking. In die folder staan de maatregelen die voor elke drempel worden genomen, alsook allerlei tips die u kunt toepassen om de luchtkwaliteit structureel te verbeteren. U kunt bij ons folders aanvragen via het nummer 02/775.75.75, via e-mail info@leefmilieu.brussels, of de folder hier downloaden. Ter ondersteuning van uw communicatie (bij alarmdrempels of om het plan voor te stellen) naar uw collega’s toe zijn er ook typeteksten beschikbaar in het NL en het FR.

Om alles te vernemen over het noodplan bij verontreinigingspieken, maar ook om de evolutie van de luchtkwaliteit in real time te volgen, raadpleegt u gewoon de website https://luchtkwaliteit.brussels/ en/of kunt u de app Brussels Air downloaden die u bij een alarmdrempel zal informeren.

►  Om het onthaal te ontlasten en de mobiliteit te verbeteren, kies voor een levering op een afhaalpunt

Het nieuwe jaar staat voor de deur en uw collega's willen misschien goede voornemens maken. Help hen om online aankopen en duurzaamheid met elkaar te verzoenen door het gebruik van afhaalpunten voor de levering te promoten. De levering in een afhaalpunt heeft het minst impact op de mobiliteit en het milieu. Er bevinden zich zeker enkele afhaalpunten in de buurt van uw bedrijf en u vermijdt de talloze leveringen op het werk, die soms voor problemen zorgen.

Brussel Mobiliteit heeft een infografie om deze problematiek onder de aandacht te brengen.

60 % van de mensen koopt al eens iets via het internet. Dat gaat snel en gemakkelijk. De impact van online winkelen is echter niet neutraal. De sterke groei van e-commerce zorgt dus ook voor meer bestelwagens in de Brusselse straten.

U kunt er wel voor zorgen dat uw pakje minder kilometers aflegt. Door het na ontvangst niet terug te sturen, bijvoorbeeld. Bij schoonheidsheidproducten wordt 7% van de leveringen geretourneerd, bij kleding loopt dit op tot meer dan 30%. U kunt ook uw leveringsmethode zorgvuldig kiezen. Al te vaak is er niemand thuis wanneer de bestelling geleverd wordt en moet de bezorger een tweede keer langskomen of het pakje naar een afhaalpunt brengen. Zo gaat er tijd, maar vooral ook kilometers verloren. Wat de levering op het werk betreft, levert dit vaak veel problemen op voor bedrijven, terwijl sommigen het zelfs volledig verbieden.

Er bestaan echter alternatieven. Uit onderzoek blijkt dat als 75% van de leveringen niet thuis, maar op een afhaalpunt gebeuren, de economische en ecologische kosten van de laatste kilometer (de laatste schakel in de logistieke keten) met 60 tot 80% dalen!

Afhaalpunten zijn niet alleen zeer effectief in het verminderen van het aantal bestelwagens die door uw buurt rijden en vaak dubbelparkeren, ze zijn ook zeer praktisch en flexibel met uitgebreide openingstijden. We hebben het geluk dat we in het Brussels Gewest kunnen profiteren van een dichter netwerk van afhaalpunten dan bijvoorbeeld in Parijs, met bijna 500 punten voor alle districten. Meer dan 6 op 10 personen bevinden zich in Brussel immers op 5 minuten loopafstand van een van deze punten.

Geïnteresseerd? Verspreid het bericht naar uw collega's met behulp van de infografie hier.

►  Brusselse overheden geven het goede voorbeeld

Het nieuwste evaluatierapport over de milieuprestaties van de Brusselse overheidsvloten toont aan dat de positieve tendens verdergezet wordt. Er is een sterke evolutie naar minder dieselwagens (aandeel van 33% terwijl dit voor de volledige Brusselse vloot nog 56% bedroeg in 2017).

De nieuwe voertuigen halen een gemiddelde Ecoscore van 74 (tegenover 68 voor het Brussels Gewest) en maar liefst 27% van de nieuwe personenwagens rijdt volledig elektrisch.

Het Besluit ‘Voorbeeldgedrag inzake transport’ (15/05/2014) zorgt duidelijk voor een versnelde vergroening van deze vloten.

Hopelijk is dit ook inspirerend voor andere overheids- en bedrijfsvloten…

►  Resultaten van « The Bike Project » editie 2017-2018

« The Bike Project » is een actie van Leefmilieu Brussel om in organisaties die een bedrijfsvervoerplan (BVP) moeten opstellen het gebruik van de fiets te promoten.

Tijdens de editie 2017-2018 hebben 9 organisaties gratis individuele begeleiding gekregen en hebben ze acties opgezet om intern een echte fietsdynamiek in gang te zetten.

De resultaten van deze editie zijn bemoedigend! Na 2 weken een fiets te hebben getest, is bij de personeelsleden de perceptie van de fiets aanzienlijk verbeterd en zegt 88% van hen te willen blijven fietsen! De Mobility Managers voelen zich autonomer na het project en beter ondersteund door hun hiërarchische leiding.

Voor meer gedetailleerde resultaten en informatie, surft u gewoon naar http://www.thebikeproject.be/nl/the-bike-project.

Hier vindt u de link naar de infografie.