Cliquez ici pour la version francophone
banner BE BM
DECEMBER 2016
►  Inhoud


►  Pollutiepiek drempel 0

Gisteren, 19 december, hadden we te maken met een vervuilingspiek van fijn stof (SMOG). De informatiedrempel (drempel 0, >50µg/m³) werd daarom in het Brussels Gewest geactiveerd. Gezien de weersomstandigheden ongunstig zijn voor de verdunning van de luchtvervuiling de komende dagen, wordt verwacht dat de situatie tot donderdagavond zal duren.

Mensen die bijzonder gevoelig zijn voor luchtvervuiling, doen best geen ongewone of intense lichamelijke inspanningen (jogging,..). Raadpleeg het officiële informatiebulletin van irCEL.

We raden u aan om uw personeelsleden op de hoogte te brengen en hen aan te moedigen om hun wagen te laten staan. Leg de aandacht op de bereikbaarheid van de site met het openbaar vervoer, de fiets of te voet. Stimuleer het carpoolen. Voor zij die toch met de wagen moeten rijden: de regels van het ecorijden toepassen. Zet de verwarming ook een graadje lager in uw gebouw om de vervuiling te beperken.

Wij herinneren u eraan dat het activeren van uw pollutiepiekenplan, in het kader van uw bedrijfsvervoerplan, verplicht is vanaf de interventiedrempel (drempel 1, >70µg/m³). Volgens de huidige voorspellingen zal drempel 1 de komende dagen niet overschreden worden.

Als u dat nog niet hebt gedaan, raden wij u aan om u in te schrijven op het gratis systeem om een waarschuwing te ontvangen per SMS of email wanneer een piek is aangekondigd.

Om meer te weten over de maatregelen die u intern kan nemen: lees onze info-fiche.

Alle informatie over pollutiepieken, vindt u op de website en ook in onze speciale Enews van november, die geweid was aan het invoeren van deze nieuwe informatiedrempel.

►  Werkt een BVP? Aandeel auto daalde met 20%!

Leefmilieu Brussel mocht, voorbije dinsdag, 140 bedrijven en instellingen verwelkomen op de voorstelling van de resultaten van de gegevens verzameld in 2014 in het kader van de verplichting van de Bedrijfsvervoerplannen (BVP) in Brussel.

Het BVP heeft tot doel een overstap teweeg te brengen van de gemotoriseerde verplaatsingen naar meer duurzame vervoerwijzen. Zowel de activiteitensector, de woonplaats, de ligging van het bedrijf en de politiek die er gevoerd wordt spelen een belangrijke rol in dit proces. Brusselse bedrijven kiezen meer en meer voor duurzame mobiliteitsmaatregelen (goede fietsenstalling, verspreiden van informatie, organiseren van sensibiliseringsacties,..).

Die aanpak werkt:

Sinds 2006 merken we een positieve modale verschuiving naar duurzaam woon-werkverkeer. De trein is de vervoerswijze die het meest gebruikt wordt om naar het werk te gaan, op de voet gevolgd door de auto. Sinds 2006 is het aandeel van de auto met 20% gedaald. 1 op de 5 werknemers kiest voor het stedelijk openbaar vervoer. De fiets wint ook in aandeel en het stappen kende een kleine opmars. Het carpoolen en met de moto naar het werk blijven de minst gebruikte vervoerswijzen.

Het BVP mist zijn effect duidelijk niet, het autogebruik daalt sterker in de BVP-plichtige bedrijven dan voor alle Brusselse bedrijven samen.

De evolutie van ’10 jaar verplichting BVP’ en de resultaten die werden voorgesteld kunnen nagelezen worden in het rapport.

►  Mobility Salon 31 januari 2017 – Square

Op dinsdag 31 januari vindt het 4e Mobility Salon voor de Brusselse Bedrijven plaats van 9 tot 14u in het Square Brussels Meeting Center (vlakbij het centraal station)!

We nodigen u graag uit om samen het aanbod van de verschillende mobiliteitsorganisaties te ontdekken zoals de vervoersmaatschappijen maar ook Taxistop, Modalizy, ProVelo… en vele anderen.

Daarnaast is het ook de ideale gelegenheid om ervaringen uit te wisselen met andere Mobility Managers over de mobiliteitsacties die jullie binnen jullie bedrijf opgezet hebben. Een tiental conferenties van 30 minuten rond verschillende thema’s zoals teambuilding rond mobiliteit, the Bike Project, hoe zich vormen als mobility manager, cafetariaplan… worden jullie voorgeschoteld.

Het volledige programma wordt u volgende week opgestuurd maar u kunt alvast inschrijven via deze link.

►  Nieuwe dienstregeling NMBS : aanbod van het voorstadsverkeer rond Brussel uitgebreid

S9-verbinding

Leuven en Eigenbrakel worden sinds 11 december via de Schuman-Josafattunnel rechtstreeks verbonden met de Europese wijk in Brussel. De reizigers uit Eigenbrakel, Waterloo, Sint-Genesius-Rode en Linkebeek zullen de hele dag door om het halfuur een trein kunnen nemen naar Brussel-Schuman. In Brussel verhoogt de verbinding S9 het aanbod in de stations Sint-Job, Diesdelle en Boondaal tot 5 treinen per uur en per richting en in het station Bordet tot 6 treinen per uur en per richting.

Nieuwe halte Arcaden

Vorig jaar kwamen er al twee nieuwe Brusselse stations bij, Mouterij en Thurn en Taxis. Nu is op het ringspoor 26 het station Arcaden (in de gemeente Watermaal-Bosvoorde) geopend, met bediening op weekdagen door de verbinding S7 Halle-Delta-Merode-Vilvoorde-Mechelen (1 trein per uur in beide richtingen). Dankzij de opening van dit station krijgt de buurt er nu nieuwe verbindingen bij richting Merode, Bordet, Vilvoorde en Mechelen enerzijds en richting Boondaal, Moensberg en Halle anderzijds.

Licht je werknemers in, alle info vindt u hier.

►  De Lijn – bedrijfsmobiliteitstest

Met de nieuwe, gratis bedrijfsmobiliteitstest kunnen organisaties op een snelle en eenvoudige manier te weten komen hoe innovatief hun organisatie is op het vlak van mobiliteit.

Aan de hand van enkele vragen ontdekken ze direct hun mobiliteitsprofiel en hoe ze zich verhouden tegenover andere werkgevers. Naast een wetenschappelijk onderbouwd profiel, krijgt men ook handige tips om de mobiliteit van hun werknemers te verbeteren.

De test is bedoeld voor wie professioneel bezig is met de mobiliteit van de werknemers. We denken hierbij aan HR- ,Finance-, Fleet-, Compensation & Benefits-, Facility Managers, Mobiliteitscoördinatoren, Duurzaamheidscoördinatoren, CEO’s, Zaakvoerders…

U vindt de Bedrijfsmobiliteitstest op deze website.

►  Beste wensen!

Ter gelegenheid van deze laatste e-news van het jaar wensen we jullie een prettig 2017 toe.

Wij zijn alvast gemotiveerd om het nieuwe mobiliteitsjaar te beginnen met ons mobiliteitssalon. We hopen jullie allen daar te verwelkomen of zeker op een van onze andere evenementen.

Het mobiliteitsteam van Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit.