Cliquez ici pour la version francophone
BRUXELLES ENVIRONNEMENT IBGE - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement Qui sommes-nous ? Contact
Digitale nieuwsbrief van de Opvolgingscel van de bedrijfsvervoerplannen
Leefmilieu Brussel – BIM en Mobiel Brussel – BUV
Augustus 2012

Om u een helpende hand te bieden bij het uitvoeren van uw bedrijfsvervoerplan, organiseren wij de volgende vormingen:

INHOUD

18 en 20 september: Vervuilingspieken in Brussel : mijn bedrijf pakt ze aan!

In het kader van de gewestelijke verplichting betreffende de bedrijfsvervoerplannen, bent u verplicht om bepaalde maatregelen te nemen. Zo is het o.a. verplicht om uiterlijk tegen 31 oktober een actieplan op te stellen in geval van winterse vervuilingspieken (SMOG). Elk bedrijf kan immers zijn steentje bijdragen voor een zuiverdere lucht: door uw werknemers tijdens die dagen de mogelijkheid te geven om van thuis uit te werken of hen nog een extra stimulans te geven om het openbaar vervoer te gebruiken.

Tijdens deze vorming zal de problematiek van de luchtkwaliteit in Brussel aan bod komen en in het bijzonder de pollutiepieken, de maatregelen die door het Gewest zullen worden genomen in geval van een vervuilingspiek en de maatregelen die u moet nemen in het kader van uw bedrijfsvervoerplan.

Doelgroep: de mobiliteitsverantwoordelijken van uw onderneming

Wanneer: 18 september (FR) van 9u tot 12u en 20 september (NL) van 9u tot 12u

Waar: Leefmilieu Brussel; Gulledelle 98, 1200 Brussel

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht (voor 15 september) via pdebvp@leefmilieu.irisnet.be


25 en 27 september: Workshop: waar zijn de fietsers in mijn bedrijf?

Leefmilieu Brussel organiseert een workshop "waar zijn de fietsers in mijn bedrijf?" om alle maatregelen eens op een rijtje te zetten dewelke genomen kunnen worden om meer fietsers in het zadel te krijgen binnen je onderneming.

We pakken als eerste de verschillende noodzakelijke maatregelen aan die ervoor kunnen zorgen het aantal fietsers te laten toenemen in functie van uw mobiliteitsprofiel (toekennen van een fietspremie, organiseren van sensibiliseringscampagnes,...). We overlopen eveneens de vereiste criteria zodat uw fietsenstalling aan de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen voldoet.

Na een stevige lunch nemen we het woord bij de daad en springen we de fiets op. We inspecteren eerst de fietsenstalling van Mundo B en halen dan de fietsen op bij Pro Velo, waar we een korte uitleg krijgen over hun diensten voor ondernemingen.

Vervolgens zetten we de tocht verder en bezoeken we een Villo! Station en het fietspunt van Brussel Centraal. De Gewestelijke fietsroute leidt ons als laatste stop naar Belfius, waar de mobiliteitscoördinator ons opwacht en een woordje uitleg geeft over hun fietspolitiek, de verschillende fietsenstallingen en de voorzieningen. We sluiten af met een welverdiend drankje.

Na deze vorming zou de mobiliteitsproblematiek wat betreft de fietsers geen geheimen meer mogen hebben voor u. Met veel ideeën, goede voorbeelden en de nodige kennis kan u nu zelf aan de slag.

Doelgroep: alle mobiliteitsverantwoordelijken van instellingen die onder de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen vallen.

Wanneer: dinsdag 25 september (FR) en donderdag 27 september (NL) van 9u tot 16u

Waar: Mundo B; Edinburgstraat 26, 1050 Brussel (Naamsepoort) Toegangsplan

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht (voor 22 september)via pdebvp@leefmilieu.irisnet.be


16 en 18 oktober: Green Car policy

Biedt uw bedrijf bedrijfswagens aan of zijn er dienstwagens? Dan bent u in het kader van uw bedrijfsvervoerplan verplicht om vanaf volgend jaar rekening te houden met de Ecoscore van de wagens. Zo spoort het Gewest u aan om te kiezen voor schonere wagens.

Wat is de Ecoscore en hoe kan u die integreren in uw car policy? Dat zijn vragen die aan bod komen in deze workshop.

Maar we kijken ook verder: minder vervuilende wagens zijn goed, maar uw werknemers stimuleren om hun vervoersmiddel slim te kiezen, is nog beter. Dat kan door een mobiliteitsbudget aan te bieden waarmee de combinatie van auto, openbaar vervoer, fiets (Villo) mogelijk wordt. We bekijken een concreet voorbeeld van een bedrijf dat zo'n systeem heeft ingevoerd.

Kortom, tijdens deze workshop gaan we dieper in op duurzaam vlootbeheer in al zijn aspecten om tot een green car policy te komen.

Doelgroep: de mobiliteitsverantwoordelijken en fleetmanagers van uw onderneming

Wanneer: 16 oktober (NL) van 9u tot 12u en 18 oktober (FR) van 9u tot 12u

Waar: Leefmilieu Brussel; Gulledelle 98, 1200 Brussel

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht (voor 10 oktober) via pdebvp@leefmilieu.irisnet.be


6 en 8 november: Workshop multimodaal toegangsplan

Bedrijven met meer dan 100 werknemers in het Brussels Gewest zijn verplicht om ten laatste tegen het einde van dit jaar een multimodaal toegangsplan op te stellen, te verspreiden en regelmatig bij te werken.

Uit de analyse van reeds een 400-tal bedrijfsvervoerplannen stelden we vast dat de kwaliteit alsook de duidelijkheid van de plannen enorm variëren.

Leefmilieu Brussel organiseert daarom een workshop 'hoe een multimodaal toegangsplan op stellen'. Deze interactieve workshop geeft je eerst kort een theoretische toelichting van wat er verwacht wordt van zo'n plan. Vervolgens gaan we aan het werk, evalueren we elkaars plan en demonstreren we online dat er niet veel kennis en geld aan te pas dient te komen om een correct en duidelijk toegangsplan ter beschikking te stellen.

Doelgroep: alle mobiliteitsverantwoordelijken van instellingen die onder de verplichting van de bedrijfsvervoerplannen vallen.

Wanneer: dinsdag 6 november (FR) en donderdag 8 november (NL) van 9u tot 12u

Waar: Leefmilieu Brussel; Gulledelle 98, 1200 Brussel (5de verdieping)

Inschrijven: Inschrijven is gratis maar verplicht (voor 1 november) via pdebvp@leefmilieu.irisnet.be